Ikääntyneet

Terveystietoa - Ikääntyneet

.

Elämän ristiaallokossa

Suuret elämänmuutokset saattavat viedä voimavaroja ja riski masentumiselle kasvaa. Eläköityminen, avioero tai leskeytyminen ovat eräitä elämän suurista kriiseistä. Elämäntilanteesta riippuen vaikutukset voivat olla merkittäviä koko elämänhallinnalle. Myös äkillinen, vakavampi sairastuminen aiheuttaa aina kriisin. Elämä muuttuu monella tavalla, etenkin jos kyseessä on pitkäkestoinen tai vakava sairaus. Arjessa pärjääminen ja taloudellinen tilanne voi mietityttää; riittävätkö rahat ruokaan ja lääkkeisiin, kuka käy kaupassa ja kuka laittaa ruokaa. Sairastapauksissa on mahdollista saada monenlaista tukea. Eläkkeelle jääminen on usein hartaasti odotettu siirtymä elämässä, mutta mahdollisesti myös kriisi, johon sopeutuminen voi viedä aikaa. Eläkkeelle jääminen muuttaa arjen rutiineja ja vaikuttaa myös taloudelliseen tilanteeseen. Toisaalta eläkkeelle jääminen voi olla uusi alku ja mahdollisuus harrastaa ja pitää huolta itsestään. Tutustu E-mielenterveys, Eläkkeelle siirtyminen ja Verohallinto, Eläkeläisen verotus

Kotona pitempään – huomio turvallisuus

Kotona asuminen on useimmiten tavoite ja toive, mikä onnistuu, kun panostetaan kokonaisvaltaisesti hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Kotiin on mahdollista saada erilaisia palveluita, joiden avulla tuetaan kotona asumista. Itse voi vaikuttaa arjessa pärjäämiseen ja selviytymiseen ylläpitämällä terveellisiä elintapoja, hyvää toimintakykyä ja sosiaalisia suhteita. Toimintakykyä ja tasapainoa voi harjoittaa päivittäisten askareiden lomassa. Kotona on tärkeää huolehtia ympäristön turvallisuudesta. Lue lisää...

Parisuhde - läheisen kuolema

Turvallinen ja hyvä parisuhde tuo perusturvaa ja hyvinvointia sekä auttaa selviytymään arkipäivän haasteista. Jokainen meistä haluaa tulla hyväksytyksi omana itsenään. Läheisen kuolema voi kohdata ketä tahansa, koskettaa syvältä ja aiheuttaa suuren surun. Surutyö vie oman aikansa ja sen läpikäyminen on yksilöllinen kokemus. Elämä muuttuu väistämättä. Lue lisää...

Mielenhyvinvointi - hyvä mieli

Itselle mielekkääseen toimintaan osallistuminen on hyvä keino edistää ja tukea mielen hyvinvointia. Mielen hyvinvointi on kokemusta omasta turvallisuudesta, tärkeydestä ja elämän mielekkyydestä sekä kyvystä kohdata vastoinkäymisiä ja selviytyä niistä Lue lisää...

Elämänlaatu ja ihmissuhteet

Hyvät suhteet puolisoon, perheenjäseniin ja ystäviin sekä muu harrastustoiminta vaikuttavat merkittävästi elämänlaatuun. Iän karttuessa voi sosiaalinen verkosto supistua useasta syystä, kokemus yksinäisyydestä alentaa elämäniloa ja toimintakykyä. Lue lisää...