Lähetä esitietolomake

Lähetä esitietolomake

Voit lähettää esitietoja sähköisesti jo moniin yksiköihin. Täyttämällä pyydetyt esitiedot varmistat, että sinua hoitavalla ammattilaisella on oikeat ja riittävät tiedot hoitosi suunnittelua varten. Hoitava yksikkösi ohjaa sinua täyttämään tarvittavan esitietolomakkeen ennen sovittua vastaanottoa.

Mikäli et voi täyttää esitietolomaketta sähköisesti, voit täyttää postissa saapuneen lomakkeen kuten aikaisemminkin. Useissa yksiköissä esitietojen täyttäminen on mahdollista myös ennen vastaanottoa. 

Keskussairaala

Useilla poliklinikoilla on jo sähköinen esitietolomake käytössään. Lomake on tarkoitettu täytettäväksi ennen vastaanotolle tai toimenpiteeseen menoa. Hoitava yksikkösi ohjaa sinua täyttämään tarvittavan esitietolomakkeen ennen vastaanottokäyntiä.

Suun terveydenhuolto

Esitietolomake on tarkoitettu täytettäväksi ennen vastaanotolle menoa. Esitietolomakkeella ilmoitat henkilö- ja yhteystietosi, sekä tiedot mahdollisista yleissairauksistasi sekä lääkityksistäsi. Yleissairaudet ja käytettävät lääkkeet voivat vaikuttaa suun allueen terveyteen ja toimenpiteisiin. Lomake on käytössä sote-keskusten hammashuollon palveluissa (poikkeuksena Seinäjoki)

Äitiysneuvola

Synnyttäjän esitietolomakkeen täyttäminen aloitetaan äitiysneuvolassa. Lomakkeella lähetetyt esitiedot ovat käytettävissä niin Etelä-Pohjanmaan neuvolapalveluissa kuin synnytys- ja naistentautien osastolla keskussairaalassa. (poikkeuksena Seinäjoki)

Hyvinvointi 75-päivää kysely

(Ilmajoen, Kurikan ja Lapuan sote-keskukset)

75-vuotta täyttäville lähetetään postitse kysely psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen tilanteen kartoittamiseksi. Kyselyn palauttaneet saavat kutsun hyvinvointipäivään, jossa tehdään kokonaisvaltainen fyysisen, psyykkisen sekä sosiaalisen tilanteen kartoitus.

Omaishoitajien hyvinvointikysely

(Ilmajoen, Kurikan ja Lapuan sote-keskukset)

Hyvinvointikyselyllä kartoitetaan omaishoitajien terveyttä ja toimintakykyä. Kyselyn toteuttamisesta sovitaan aina kanssasi erikseen.

Omahoito-lomake

(Järvi-Pohjanmaan ja Kuussoten sote-keskukset)

Voit täyttää omahoitolomakkeen ennen vuosikontrollikäynnille menoa. Vastausten ja keskustelun pohjalta sinulle laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma, johon kirjataan omahoidon tavoitteet ja ohjauksen tarve.

Ehkäisyneuvola

(Kuussoten, Ilmajoen ja Kurikan sote-keskukset)

Voit täyttää ehkäisynaloitus esitietolomakkeen ennen ensikäyntiä.

Fysioterapian kipukysely

(Kuussoten sote-keskus)

Voit täyttää kipukyselyn ennen fysioterapeutin vastaanottoa.