Päihteet ja riippuvuudet

Tietoa päihteistä ja muista riippuvuuksista

Katso tästä Etelä-Pohjanmaan kuntien päihdepalveluiden yhteystiedot.

Tupakka

Savuton Suomi 2030 saavutetaan, kun lasten ja nuorten tupakoinnin aloittaminen pystytään ehkäisemään ja tupakkatuotteiden käytön lopettamista tuetaan tehokkaasti. Lue lisää...

Alkoholi

Alkoholinkulutus on Suomessa terveysriski noin 500 000 henkilölle. Terveydenhuollon naispotilaista noin 10 % ja miespotilaista lähes 20 % on alkoholin ongelmakäyttäjiä. Alkoholinkäytön korkean riskin raja on naisilla noin 2 alkoholiannosta päivittäin tai humala kerran viikossa (vähintään 5 annosta kerralla) ja miehillä noin 3 annosta päivittäin tai 7 annosta kerralla. Lue lisää...

Huumausaineet

Huumausaineet aiheuttavat terveydellisten riskien lisäksi sosiaalisia ongelmia, jotka koskettavat käyttäjiä, heidän ympäristöään ja koko yhteiskuntaa.Jokaisen kokeilijan, ns. viihdekäyttäjän tai viikonloppukäyttäjän, tulisi miettiä tilannettaan. Huumekauppa on usein kytköksissä myös rikollisuuteen. Lue lisää...

Riippuvuudet

Ihminen voi tulla riippuvaiseksi monista asioista. Riippuvuudesta voidaan puhua, kun tarve tulee niin vahvaksi, että se häiritsee ja kontrolloi elämää. Toimintaan liittyy pakonomaisuus, toistuvuus sekä kykenemättömyys hallita omaa toimintaa. Lue lisää...