Puolesta asiointi

Puolesta asiointi

Puolesta-asiointi ajanvarauspalveluissa

Voit varata ajan sähköisesti alle 10-vuotiaalle lapselle sekä yli 18 - vuotiaalle läheiselle. Laboratorioajanvarauksen voit tehdä alle 12- vuotiaan lapsen puolesta.

Voit itse antaa valtuutuksen jollekin läheisellesi ajanvaraustesi hoitoon tai tehdä valtuutuspyynnön esimerkiksi iäkkäälle vanhemmallesi. Voit myös pyytää läheistäsi antamaan valtuutuksen sinulle hänen ajanvaraustensa hoitoon. Henkilön, jolta pyydät valtuutusta, on tunnistauduttava palveluun ja hyväksyttävä pyyntösi.

Terveydenhuollon lomakkeet ja yhteydenotot

Hyvikseen asiointipalveluiden puolesta asiointi on suunnitteilla. Tämän jälkeen esimerkiksi esitietolomakkeen täyttäminen iäkkään vanhemman tai läheisen puolesta tulee mahdolliseksi.

Anna tai pyydä valtuutus 

Sosiaalihuollon lomakkeet

Sosiaalihuollon lomakkeilla tapahtuvaa puolesta-asiointia varten on täytettävä suostumus, joka pitää toimittaa oman kunnan sosiaalitoimistoon. Yhteystiedot löytyvät yhteystieto-sivulta. Voit tehdä hakemuksen ja asioida Omapalvelussa otisen henkilön puolesta, kun suostumus on toimitettu kotikuntasi sosiaalitoimistoon ja tarvittavat tiedot on kirjattu asiakastietojärjestelmään.