Rekisteriseloste

Hyvis-palvelun rekisteriseloste.

Rekisteriselosteesta käy ilmi rekisterinpitäjän yhteystiedot, mitä henkilötietoja käsitellään, tietojen käsittelyn tarkoitus ja suojauksen periaatteet.

Käyttötarkoitus

Henkilötietoja voidaan käyttää seuraavissa käyttötarkoituksissa:

 1. Asiakkaan perustietojen kerääminen hoidon järjestämiseksi ja hoidon toteuttamiseksi sekä palvelupolkujen esittelemiseksi. Rekisteröidyn antamien tietojen perusteella laaditaan sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisen toimesta hänen hoitonsa toteuttamiseksi potilas-/asiakasasiakirjamerkinnät erilliseen potilas- tai asiakastietorekisteriin.
 2. Sähköisen asioinnin laadunhallinnan tehtävät, kuten analysointi ja raportointi sekä muut toiminnan kehittämiseen tähtäävät tarkoitukset
 3. Asiakkaan perustietojen sekä asiakohtaisten tietojen kerääminen sähköisen asioinnin kautta vireille laitetun hallintomenettelyn hoitamiseksi tai aloittamiseksi
 4. Sähköisen asioinnin kontakti- ja asiointihistorian hallinta
 5. Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely

Tietosisältö

Rekisteröidystä henkilöstä tallentuu seuraavia tietoja:

 1. Henkilökohtaiset perustiedot (etunimi, sukunimi, henkilötunnus, sukupuoli, kieli, osoite, kotikunta)
 2. Rekisteröidyn antamat tiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot)
 3. Lähiomaistiedot (lähiomainen, huoltaja, huollettava sekä alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä ja iät)
 4. Rekisteröidyn henkilön tallentamat terveys- ja elintapatiedot sekä muut henkilön antamat tiedot liittyen asian käsittelyyn ja käsittelyn arviointiin
 5. Tiedot ammattihenkilöistä, jotka ovat hoitaneet sähköistä asiointia tunnistamis- ja varmentamisvälineiden ja -palveluiden käyttöön liittyviä tarpeellisia tietoja
 6. Sähköisen asioinnin käsittelyyn liittyviä tietoja (tallennuspäivämäärä ja tietolähde)
 7. Sähköisen asioinnin kautta tehdyt asioinnit (ajanvaraustiedot, täytettyjen sähköisten lomakkeiden sisältötiedot sekä muu sähköisen asioinnin kautta tehty viestintä)
 8. Rekisterinpitäjän tai palveluntarjoajan ajantasaiset tiedot, joiden perusteella sähköisiä palveluita tarjotaan (ajanvaraustiedot).

Tietojen luovutus

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta asiointiin liittyvien organisaatioiden ja yksiköiden ulkopuolelle. Tietojen luovutus voi tulla kyseeseen, jos niitä tarvitaan terveydenhuollon valtakunnallisiin ja alueellisiin lakisääteisiin rekistereihin tutkimus-, suunnittelu- ja tilastointitarkoituksissa tai viranomaisille ja muille, joilla on lakiin perustuva oikeus tietojen saantiin.
 
Tietojen luovutus asiakkaalle tapahtuu OmaHyvis -palvelun kautta hänen sähköisen asioinnin sopimuksensa ollessa voimassa.

Lue sähköisen asioinnin rekisteriseloste kokonaisuudessaan tästä