Palvelut ikääntyville

Keski-Suomen alueen palvelut ikääntyville

Tälle sivulle on koottu tietoa Keski-Suomen kuntien ikääntyville asukkaille  suunnatuista palveluista. Palvelut koostuvat erilaisista asumispalvelumuodoista, kuten kotiin annettavista kotihoidosta, tukipalveluista, palveluasumisesta ja tehostetusta palveluasumisesta. Kunnat tarjoavat monenlaista apua arkeen sekä omana palvelunaan tai yksityisen tuottamana. Joissakin kunnissa on käytössä palvelusetelit. Lisäksi sivuilta löytyy tietoa kuntien järjestämästä liikunta- ja kulttuuripalveluista sekä erilaisista muista yksityisistä toimijoista. Palvelut löytyvät kuntakohtaisesti eri linkkien takaa. 

Auttavat puhelimet

  • Hätätapauksissa yhteys AINA hätänumeroon 112

  • Sairaankuljetus sekä palo- ja pelastushälytys 112

  • Yöaikaan tai kun lähipäivystys on kiinni, päivystystapauksissa soitetaan keskitettyyn päivystykseen p. 0100 84 884. Siellä hoitaja antaa toimintaohjeet ja neuvoo hoitoonhakeutumisesta (Keski-Suomen keskussairaala)

  • AA–Auttava puhelin. Apua alkoholiongelmiin, p. 014 310 0522 (24 tuntia/vrk) tai 040 757 9571.

  • Kriisikeskus Mobile, Asemakatu 2, 2. kerros, p. 014 266 7150, avoinna 24 h/vrk.

 

Jyväskylän alue

Jyväskylän yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Jyväskylän lisäksi Muurame, Uurainen ja Hankasalmi.

OIVA-keskukseen voivat ottaa yhteyttä kaikki ne, jotka haluavat tietää lisää ikääntyneiden tai vammaisten palveluista Jyväskylässä. Nykyiset, jo palveluiden piirissä olevat asiakkaat, voivat ottaa yhteyttä pulmatilanteissa niihin työntekijöihin, joiden kanssa ovat asioineet myös aiemmin. Yhteyttä voivat ottaa henkilö itse, omaiset, viranomaiset tai naapurit. Lisätietoja keskitetystä palveluneuvonnasta OIVA keskuksesta, p. 014 266 1801. Yhteydenotto OIVA-keskukseen arkisin klo 8-16. Keljonkatu 26 (A-talo, 1. krs)

Katso lisää ikääntyvien palveluista: Vanhemman ihmisen palveluopas

Jos kotona pärjääminen tuottaa haasteita, voi apua saada kotiin erilaisina tukipalveluina tai hoitopalveluina. Katso Jyväskylän alueen tukipalveluista: Kotona asumisen tukeminen 

Kaupungin eri alueiden päiväkeskukset tarjoavat virikkeellistä toimintaa ja palveluja kotona asuville. (Jyväskylä)

Kaikki yli 80-vuotiaat ja Kelan ylintä hoitotukea saavat pääsevät halutessaan palvelutarpeen arviointiin. Kiireellisissä tilanteissa palvelutarve arvioidaan viipymättä. Kiireettömissä tilanteissa palvelutarve arvioidaan viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta.

Jyväskylän palvelut - sivuilta löytyy tietoa kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluista ja yleisistä kaupungin palveluista.

Tutustu tästä Jyväskylän seurakunnan palveluihin ja toimintaan. Palveleva puhelin päivystää su–to klo 18–01 ja pe–la klo 18–03, p. 010 190 07

Jyväskylä-neuvonta neuvoo ja opastaa kaikissa Jyväskylää koskevissa asioissa. Yhteystiedot: Nikolainkulma, Asemakatu 6, p. 014 266 0112.


Jyväskylän alueen muut kunnat 

Muuramen ikäihmisten palvelut.

Hankasalmen ikäihmisten palvelut.

Uuraisten ikäihmisten palvelut.

Saarikan ikäihmisten palveluohjaus (Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi ja Saarijärven kaupunki)

Joutsa ikäihmisten palvelut.

Toivakan ikäihmisten palvelut

Laukaan ikäihmisten palvelut

Keuruun ikäihmisten palvelut

Viitaunionin ikäihmisten palvelut (Viitasaari, Pihtipudas, Kinnula)

Äänekosken ikäihmisten palvelut (Äänekoski, Suolahti, Sumiainen, Konginkangas)

Kinnulan ikäihmisten palvelut

Luhangan ikäihmisten palvelut

Konneveden ikäihmisten palvelut

Petäjäveden ikääntyneiden palvelut

Multian ikääntyneiden palvelut (vanhusten huolto)


Saarijärven seutu

Saarikan perusturvaliikelaitokseen kuuluvat Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi ja Saarijärven kaupunki. Sivuilta löytyy tietoa terveyskeskuspalveluista, hammashoidosta ja mm. ikäihmisten palveluista. Katso Saarikan palvelusivut. Puhelinvaihde kuntayhtymään: 014-459 8208

Terveyskeskusten päivystysvastaanotot puhelinnumeroineen löytyvät täältä. 

Ikäihmisten terveyspalveluista löytyy tietoa mm. fysioterapiapalveluista, mielenterveyspalveluista ja suun terveydenhoidosta.

Ikääntyneiden asumiseen ja arjessa selviytymiseen tarvitaan usein apua. Katso Ikäihmisten palvelut Saarijärven seudulla. Sivuilta löydät myös palveluohjaajien yhteystiedot. Palveluohjaajien kanssa voi suunnitella arjessa pärjäämistä ja asumisvaihtoehtoja sekä pyytää palvelutarpeen arviointia.

75 vuotta täyttäneille kuntayhtymä tarjoaa kotikäyntejä, joissa kartoitetaan kotona pärjäämistä ja avun tarvetta ja samalla tehdään tarvittaessa palvelutarpeen arviointi. Katso: Kotikäynnit

Jos muistivaikeudet huolestuttavat, voivat omaiset tai asiakas itse ottaa yhteyttä muistihoitajaan. Kullakin kunnalla on omat muistihoitajat. Katso Muistihoitajapalvelut

Saarikan alueen hyvinvointitupatoiminta on tarkoitettu pienimuotoiseen terveydenhoidolliseen toimintaan ja terveyden edistämiseen.


Alueen muut palvelut

GeroCenter on ikääntyvän väestön toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseen keskittyvä tutkimus- ja kehittämiskeskus, jonka tehtävänä on tuottaa näyttöön ja uusiin kuntoutusnäkemyksiin perustuvia toimintamalleja toimintakyvyn heikkenemisen ehkäisyyn, kuntoutukseen sekä hoito- ja hoivatyöhön.

Ikääntyvien yliopiston tehtävänä on välittää ikäihmisille ajankohtaista tutkimustietoa ja tarjota mahdollisuuksia omaehtoiseen yliopistolliseen opiskeluun ilman arvosana- tai muita suoritustavoitteita.

Jyväskylän kansalaisopisto. Muiden paikkakuntien kansalaisopistoista ja niiden tarjoamista palveluista tietoa tästä.

Vanhusneuvostot tarjoaa kunnissa ikääntyville foorumin vaikuttaa ikäihmisten hyvinvointiin.  


Muisti mietityttää 

Muistiliitto 

Muistineuvola (Jyväskylä) toimii matalan kynnyksen periaatteella, joten sinne voi hakeutua ilman lähetettä jokainen 65 vuotta täyttänyt henkilö, joka ei kuulu säännöllisen kotihoidon piiriin. Muistineuvola toimii osoitteessa Keljonkatu 26, A-talo.

Muistineuvolaan voi ottaa yhteyttä arkisin kello 8–9 soittamalla numeroon 014–266 1605.

Muistineuvolan palveluista saa lisätietoa myös keskitetystä palveluneuvonnasta OIVA-keskuksesta (esitteeseen tästä) arkisin kello 9–16 numerosta 014–266 1801. Samassa rakennuksessa muistineuvolan kanssa toimii myös muistipoliklinikka, jossa tehdään tarkempia muistitutkimuksia yli 65-vuotiaille potilaille. Muistipoliklinikalla tutkitaan lääkärin lähetteellä tulleita potilaita, joilla epäillään muistisairautta.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin keskussairaalan muistipoliklinikka

Keski-Suomen muistiyhdistys ry

Lisätietoa muistiasioista löydät ikääntyneiden osiosta "Mietityttääkö muisti".


Linkkejä ja vinkkejä