Sähköinen asiointi

Terveyden- ja sosiaalihuollon sähköiset palvelut

Varaa aikoja

Kirjautumalla ajanvarauspalveluun voit:

 • varata, siirtää tai perua aikoja
 • siirtää, perua ja tarkistaa puolesta-asioinnin kautta alle 10-vuotiaiden huollettavasi varatut ajat Lue lisää

Laboratorion ajanvaraus ei vaadi kirjautumista palveluun. Laboratorion ajanvaraus:
- Sähköisesti osoitteessa fimlab.vihta.com
- Puhelimitse 010 808 515 ma-pe 7 - 18

Asiakasneuvonta opastaa laboratoriopalveluita koskevissa kysymyksissä p. 03 311 74445 ma-pe klo 8-16

Päijät-Hämeen hyvinvointialue kuuluu Helsingin Biopankkiin, joka kerää ja säilyttää biologisia näytteitä ja luovuttaa niitä lääketieteellistä tutkimusta varten. Näytteitä hyödynnetään hyvinvointia ja terveyttä edistävien hoitokäytäntöjen ja tuotteiden kehittämisessä.

Anna vapaaehtoinen biopankkisuostumus

Helsingin biopankki

Etävastaanoton käyttöohje asiakkaalle

 

Terveydenhuollon sähköiset asiointipalvelut

Kirjautumalla asointipalveluun voit:

 • lähettää hoitoosi liittyviä esitietoja yksiköihin tai ottaa yhteyttä ammattilaiseen. Lue lisää
 • lähettää rokotereseptipyyntöjä. Lue lisää
 • Vastaanottaa viestejä ja lähettää viestejä. Lue lisää
 • Reumapoliklinikan asiakkaana pääset lisäämään omia seurantatietojasi asiointipalvelussa​. Seurantatiedot ovat näkyvissä poliklinikan ammattilaisilla.
 • Kartoittaa oireitasi, elämäntapojasi tai terveysriskejä.
  Lue lisää

Sosiaalihuollon sähköiset asiointipalvelut

Omapalvelun kautta voit:

 • hakea sosiaalihuoltolain mukaista palvelua
 • hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea
 • hakea vammaispalvelulain mukaisia palveluja
 • hakea vammaispalvelu- tai sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua
 • voin myös tarkastella omia päätöksiäni ja maksujani sekä hoitaa puolesta asiointia

Voit myös ottaa yhteyttä sosiaalihuoltoon tehdäksesi lastensuojeluilmoituksen,  olla yhteydessä sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi tai tehdä ilmoituksen sosiaalihuollon tarpeesta.

Huomioithan tehdessäsi ilmoitusta sosiaalihuollon tarpeesta, että ilmoittajan tiedot ovat salassa pidettäviä vain, jos ilmoittajana on yksityishenkilö. Jos ilmoitus tehdään yrityksen tai yhteisön edustajana yrityksen tai yhteisön yhteystiedoilla, ei ilmoittajataho ole salassa pidettävää tietoa.

Lue lisää sosiaalihuollon palveluista