Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste Hyvis.fi

2M-IT pyrkii takaamaan hyvis.fi-sivuston saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee hyvis.fi-e-asiointipalvelua.

Saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Puutteet vaatimusten suhteen mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

 • Palvelu ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen
  • Joitain ominaisuuksia ei pysty käyttämään näppäimistöllä (2.1.1, 2.4.7, 4.1.2)
   • Mobiiliversion osiokohtainen pudotusvalikko ei ole käytettävissä (valikkoa ei voi laajentaa)
   • Sähköisen asioinnin sopimusta ei voi lukea (sopimustekstiä ei voi vierittää)
   • Monia lomake-elementtejä ei voi käyttää näppäimistöllä, kuten 
    • Valintaruudut (checkbox, radio button)
    • Lisää- tai poista rivi -linkit
    • Valinta kuvasta (esim. merkitse kuvaan mihin sinua saattuu)
   • Viestejä ei voi lukea näppäimistöllä: viestiä ei voi valita listasta
   • Lisätietoja näyttävä kysymysmerkkielementtiä ei voi aktivoida näppäimistöllä
  • Joidenkin elementtien merkkauksessa on puutteita, joten niiden rooli ja tila ei välity ruudunlukijan käyttäjälle (4.1.2)
   • Lomakkeen valintaruudut (checkbox, radio button)
   • Viestilistauksen viestit
   • Lisätietopainikkeet
  • Joidenkin lomakekenttien nimilappuja ei ole liitetty kenttiin oikein ja kenttien ryhmittelyssä ja ryhmien otsikoinnissa on puutteita (1.1.1, 1.3.1, 3.3.2, 4.1.2)
   • Viestilomakkeen tekstikentät
   • Lomakkeiden tekstikentillä ei ole nimilappuja (esim. "kyllä, miksi" -kentät)
   • Lomakekenttiä (esim. radiopainikkeet) ei ole ryhmitelty
  • Kuvien ja kuvakkeiden tekstivastineissa on puutteita (1.1.1)
   • Etusivun somekuvilta puuttuu tekstivastine
   • Viestin tilan ilmoittama kuvakkeelta puuttuu tekstivastine
   • Mobiilivalikon kuvakkeen tekstivastine ei ole kuvaava
   • Kuvat käyttöehdoissa ja sähköisen asioinnin sopimuksessa
   • Ohje-PDF-tiedoston kuvat
  • HTML-koodin laadussa on puutteita (4.1.1)
  • Tekstin ja taustan välisessä kontrastissa on puutteita useissa kohdissa (1.4.3)
  • Kuvakkeiden ja graafisten objektien kontrastissa on puutteita useissa kohdissa (1.4.11)
  • Sivupohja ei skaalaudu oikein pienelle (320 px leveälle) näytölle (1.4.10)
  • Joissain kohdissa sivun osan tai elementin merkitys ei käy ilmi sen ulkoasusta tai merkkauksesta, esim nykyisen sivun korostus valikossa, lukemattomien viestien määrä, asiakkaan ja ammattilaisen välinen viestiketju, lomakkeen sivu/vaiheen ilmaisin (1.3.1)
  • Lukemisjärjestys ei vastaa loogista järjestystä ponnahdusikkunoiden yhteydessä (sivun lopussa) ja käyttäjävalikossa (ilmestyy ennen valikon avaavaa painiketta) (1.3.2)
  • Näppäimistökohdistin ei näy kaikissa kohteissa (2.4.7)
  • Hyppää sisältöön -linkki ei toimi Viestit- tai Omahoito-sivulla (2.4.1)
  • Linkin tarkoitus ei käy ilmi linkkitekstistä (2.4.4)
  • Lomakkeen virheilmoituksia on vaikea ymmärtää ruudunlukijalla: virheteksti sijaitsee kentän jälkeen, ja taustaväriä ei ole merkattu ohjelmallisesti (3.3.1, 4.1.3)
  • Sivun nimi (title) ei kuvaa sivun tarkoitusta kaikilla sivuilla (2.4.2)
  • Henkilötietoja kerääviä kenttien tarkoitus ei ole merkattu (1.3.5)
  • Etusivulla olevan kartan tekstivastine ja merkkaus ei ole kuvaava (1.1.1)
  • Käyttöohjeissa viitatan vain ulkoasullisiin ominaisuuksiin (1.3.3)

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 8.9.2020.

Seloste perustuu kolmannen osapuolen suorittamaan tosiasialliseen arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto tai mobiilisovellus direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimukset.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 8.9.2020.

Palaute ja yhteystiedot

Halutessanne voitte olla yhteydessä omaan sairaanhoitopiirinne alueen palautekanavan kautta.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
verkkolomake
vaihde 0295 016 000

5.2 Saavutettavuusselosteen vapaaehtoinen sisältö

Saavutettavuusselosteeseen voidaan tarpeen mukaan lisätä seuraavaa vapaaehtoista sisältöä:

 • selvitys julkisen sektorin elimen sitoutumisesta digitaaliseen saatavuuteen, esimerkiksi
  • sen aikomus saavuttaa digitaalisessa saatavuudessa parempi taso kuin laissa edellytetään;
  • korjaavat toimenpiteet, joihin ryhdytään verkkosivustojen ja mobiilisovellusten ei-saavutettavan sisällön suhteen, ja näiden toimenpiteiden toteutusaikataulu;
 • saavutettavuusselosteen virallinen hyväksyminen (hallinnollisella tai poliittisella tasolla);
 • verkkosivuston ja/tai mobiilisovelluksen julkaisupäivä;
 • verkkosivuston ja/tai mobiilisovelluksen tuoreimman päivityksen päivämäärä, kun sen sisältöön on tehty merkittäviä muutoksia;
 • linkki arviointiraporttiin, jos se on saatavilla, ja erityisesti jos verkkosivuston tai mobiilisovelluksen vaatimustenmukaisuustilanne on "täyttää vaatimukset kaikilta osin";
 • vammaisille tarkoitettu puhelintuki ja avustavan teknologian käyttäjien tuki;
 • muu tarpeelliseksi katsottu sisältö.