Toisen puolesta asiointi

Eksoten asiointipalvelussa voi alle 10-vuotiaan ja 18 vuotta täyttäneen puolesta asioida tietyin rajoituksin.

Alle 10-vuotiaat - Huoltajat voivat asioida lapsensa puolesta

Molemmat vanhemmat, jolla on huoltajuus, voivat asioida lapsensa puolesta. Huoltaja kirjautuu Eksoten asiointipalveluun omilla tunnuksillaan.

Alle 10-vuotiaan puolesta huoltaja voi

  • varata ajan vastaanotolle ja
  • olla yhteydessä Eksoten ammattilaisiin.

Huoltaja ei voi asioida lapsen puolesta sähköisesti Eksoten asiointipalvelussa, jos:

  • huoltajalle itselleen on määrätty edunvalvoja
  • lapsella tai jollakulla muulla huoltajista on turvakielto
  • lapsen huollosta on huollonjakosopimus tai -määräys.


Yli 10-vuotiaat - Huoltajat eivät voi toistaiseksi asioida yli 10-vuotiaiden lastensa puolesta

Terveydenhuollossa 10–18-vuotiaan puolesta asioiminen tapahtuu henkilökohtaisen kontaktin avulla, jolloin myös huomioidaan lapsen kyky päättää omista asioistaan.

Toistaiseksi huoltaja ei voi asioida Eksoten sähköisessä asiointipalvelussa yli 10-vuotiaiden lasten puolesta. Huoltajien asiointi yli 10-vuotiaiden lastensa puolesta tulee mahdolliseksi myöhemmin. Ratkaisuun liittyy alaikäisen potilaan oikeus päättää hoidostaan sekä hänen terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen näyttämisestä huoltajalle. Alaikäinen, joka on ikänsä ja kehitystasonsa perusteella riittävän kypsä ymmärtämään hoitoratkaisujen merkityksen, voi kieltää tietojensa näyttämisen huoltajalle.


18 vuotta täyttäneet - Puolesta asioinnin oikeutus sopimukseen perustuen

18 vuotta täyttänyt voi keskinäisellä sopimuksella antaa toiselle henkilölle oikeuden asioida Eksoten asiointipalvelussa puolestaan. Puolesta asioinnin oikeutus tarkistetaan myös puhelimessa asioidessa, kontaktiasioinnissa ja tietojen luovutuksessa.​ Puolesta asioinnin sopimuslomake löytyy Eksoten verkkosivuilta

18 vuotta täyttäneen puolesta voi Eksoten asiointipalvelussa:

  • varata ajan vastaanotolle
  • olla yhteydessä Eksoten ammattilaisiin
  • katsoa laboratoriotuloksia
  • tarkastella Marevan annostusta.