Toisen puolesta asiointi

Toisen puolesta asiointi

Eksoten asiointipalvelussa voi alle 10-vuotiaan ja 18 vuotta täyttäneen puolesta asioida tietyin rajoituksin. 

Huoltajat voivat asioida alle 10-vuotiaiden lapsensa puolesta

Molemmat vanhemmat, jolla on huoltajuus, voivat asioida lapsensa puolesta. Huoltaja kirjautuu Eksoten asiointipalveluun omilla tunnuksillaan.

Alle 10-vuotiaan puolesta huoltaja voi

  • varata ajan vastaanotolle ja
  • olla yhteydessä Eksoten ammattilaisiin.

Huoltaja ei voi asioida lapsen puolesta sähköisesti Eksoten asiointipalvelussa, jos:

  • huoltajalle itselleen on määrätty edunvalvoja
  • lapsella tai jollakulla muulla huoltajista on turvakielto
  • lapsen huollosta on huollonjakosopimus tai -määräys.


Huoltajat eivät voi toistaiseksi asioida yli 10-vuotiaiden lastensa puolesta

Terveydenhuollossa 10–18-vuotiaan puolesta asioiminen tapahtuu henkilökohtaisen kontaktin avulla, jolloin myös huomioidaan lapsen kyky päättää omista asioistaan.

Toistaiseksi huoltaja ei voi asioida Eksoten sähköisessä asiointipalvelussa yli 10-vuotiaiden lasten puolesta. Huoltajien asiointi yli 10-vuotiaiden lastensa puolesta tulee mahdolliseksi myöhemmin. Ratkaisuun liittyy alaikäisen potilaan oikeus päättää hoidostaan sekä hänen terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen näyttämisestä huoltajalle. Alaikäinen, joka on ikänsä ja kehitystasonsa perusteella riittävän kypsä ymmärtämään hoitoratkaisujen merkityksen, voi kieltää tietojensa näyttämisen huoltajalle.
 

18-v täyttäneen puolesta asiointi vaatii sopimuksen/valtuutuksen

18 vuotta täyttänyt voi keskinäisellä sopimuksella/valtuutuksella antaa toiselle henkilölle oikeuden asioida Eksoten asiointipalvelussa puolestaan. 

Eksoten asiointipalvelussa voi 18-vuotta täyttäneen puolesta:

  • varata ajan vastaanotolle (*vaatii Suomi.fi-valtuutuksen)
  • olla yhteydessä Eksoten ammattilaisiin (***Eksoten puolesta-asioinnin sopimus)
  • katsoa laboratoriotuloksia (***Eksoten puolesta-asioinnin sopimus)
  • tarkastella Marevan-hoitoon liittyviä asioita (***Eksoten puolesta-asioinnin sopimus)
  • täyttää hakemuksia sosiaalihuollon Omapalvelussa (***Eksoten puolesta-asioinnin sopimus).


*Suomi.fi-valtuutus
Varataksesi ajan yli 18-vuotiaan puolesta, tarvitset valtuudet, jotka saat Suomi.fi-palvelusta.

HUOM. Aiemmin tehdyt Eksoten puolesta-asioinnin sopimukset päättyvät ajanvarauksen osalta teknisten muutosten vuoksi 10.3.2020. Tämän jälkeen yli 18 vuotiaan puolesta voi Eksoten asiointipalvelussa varata ajan vain Suomi.fi-palvelun kautta saaduilla valtuuksilla.

***Eksoten puolesta-asioinnin sopimus
18 vuotta täyttäneen puolesta asiointiin liittyvät lomakkeet (puolesta-asioinnin sopimus ja ehdot sekä puolesta-asioinnin päättäminen) löytyvät Eksoten verkkosivuilta . Puolesta-asioinnin oikeutus tarkistetaan myös puhelimessa asioidessa, kontaktiasioinnissa ja tietojen luovutuksessa.