Elämänlaatu ja ihmissuhteet

Ikääntyneet - Elämänlaatu ja ihmissuhteet

Elämänlaatu ja ihmissuhteet

Hyvillä ihmissuhteilla on suuri merkitys elämänlaatuun kaiken ikäisillä. Myönteiset ja turvalliset suhteet puolisoon, perheenjäseniin, ystäviin tai naapureihin ovat tärkeitä hyvinvoinnin ja elämänlaadun kannalta. Lähiomaisen rooli on merkittävä. Iän karttuessa voi sosiaalinen verkosto supistua useasta syystä. Sairastuminen, toimintakyvyn heikentyminen ja liikkumisen vaikeudet hankaloittavat muiden ihmisten tapaamista ja ihmissuhteiden vaalimista. Leskeksi jääminen, ystävän kuolema, vähäiset kontaktit omiin lapsiin, lapsenlapsiin tai ystäviin voivat aiheuttaa yksinäisyyden tunnetta.  Yksinäisyys voi alentaa elämäniloa ja toimintakykyä huomattavasti. Suomen Mielenterveysseura tarjoaa tukea ja apua niin ryhmissä kuin puhelinpalvelussa, Tutustu Suomen mielenterveysseuran kriisipuhelin 

Osallistu - Älä jää yksin

Sosiaalinen elämä ja osallistuminen antaa kaikenikäisille paljon, myös ikääntyneille. Sosiaalinen osallistuminen voi olla harrastuspiiri, vertaistukena toimimista, ystävyyssuhteiden ylläpitoa, osallistumista seurakunnan tai muiden henkisten yhteisöjen toimintaan sekä erilainen kulttuuri-, harrastus- ja järjestötoiminta. Vapaaehtoistoiminta on merkityksellistä ja tuottaa iloa. Pystyt antamaan vähillä panostuksilla avun toisille ja saat siitä hyvää mieltä itsellesikin. Naapurustoon voi myös perustaa vaikka kirjallisuuskerhon tai säännöllisen päiväkahvitoiminnan. Vertaisryhmissä myös omaiset voivat jakaa kokemuksiaan, saada tietoa erilaisista sairauksista ja oppia löytämään omia voimavarojaan. Tutustu Suomen Punaisen Ristin ystäväpalvelu

Yksinäisyyttä ei välttämättä voi kokonaan poistaa, mutta sen kanssa pärjäämiseen voi saada apua. Jos yksinäisyys pitkittyy tai alkaa heikentää hyvinvointiasi, on siitä hyvä puhua jollekin ja pohtia ratkaisukeinoja. Ota yksinäisyys rohkeasti esiin lääkärikäynnillä tai sairaanhoitajan vastaanotolla. Lemmikkieläinten tuomaa iloa ja seuraa ei pidä aliarvioida.

Harrastuksia ja kulttuuria

Harrastukset ja muut mielekkäät toimet, kuten kodin askareet, ristisanat ja lukeminen pitävät mielen virkeänä, lisäävät elämänlaatua ja ovat vastapainoa työelämälle. Mitä sinä haluaisit tehdä vapaa-aikanasi? Uuden harrastuksen aloittaminen tai vanhan tutun harrastuksen elvyttäminen voi antaa uusia ulottuvuuksia elämääsi. Kulttuuriharrastus voi tukea ihmisen elämänhallintaa ja luoda uusia verkostoja ja ihmissuhteita. Kulttuuria voit nautiskella ottamalla vastaan erilaista tarjontaa, mutta sinä itse voit olla myös toimijana. Kulttuuritarjontaa järjestetään kunnissa ja yksityiset seurat ja järjestöt tuottavat tapahtumia ja toimintaa laidasta laitaan.

Kulttuuri lisää sosiaalista yhdessäoloa ja ihmisen hyvinvointia. Kulttuurista voit nauttia monin eri tavoin. Museokäynnit voivat tarjota eri näyttelyillä tai vaihtuvilla teemoilla mielenkiintoisia elämyksiä tai oman rauhallisen hetken arjen rutiineihin. Musiikilla on terapeuttista voimaa ja se vaikuttaa ihmiseen  kokonaisvaltaisesti, muunmuassa parantamalla mielialaa ja lievittämällä stressiä. Musiikin avulla voi saada yhteyden muistisairaaseen ihmiseen ja mielimusiikin kuuntelu nopeuttaa aivoinfarktipotilaiden toipumista. Laulu ja musiikki jäävät toimimaan tunteiden ja vuoropuhelun välineinä.
Lukeminen kannattaa aina - jos näkö on heikentynyt tai lukeminen tuntuu työläältä, kokeile äänikirjoja. Kirjastoista saat neuvoja ja ohjausta.