Huumeet

Huumausaineet

Huumausaineet

Huumausaineet aiheuttavat terveydellisten riskien lisäksi sosiaalisia ongelmia, jotka koskettavat käyttäjiä, heidän ympäristöään ja koko yhteiskuntaa.Jokaisen kokeilijan, ns. viihdekäyttäjän tai viikonloppukäyttäjän, tulisi miettiä tilannettaan. Huumekauppa on usein kytköksissä myös rikollisuuteen.

Huumaavia aineita ovat esimerkiksi kannabis (hasis, marihuana), kokaiini, opiaatit (morfiini, heroiini, buprenorfiini esim. Subutex), stimulantit (mm. amfetamiini), impattavat aineet (mm. liimat, polttonesteet), rauhoittavat lääkkeet (mm. Diapam) ja hallusinogeenit (mm. LSD). Huumausaineiden käytön yhteydessä käytetään usein myös alkoholia tai lääkkeitä. Huumausaineiden vaikutukset riippuvat monesta tekijästä, kuten käyttäjän käyttöhistoriasta, yhteiskäytöstä sekä aineisiin mahdollisesti lisätyistä vierasaineista. Tiettynä huumausaineena saatetaan myös myydä aivan toista ainetta, mikä aiheuttaa käyttäjälle huomattavan terveydellisen riskin.

Tunnista ja toimi

Mielikuva huumeita käyttävästä ihmisestä on muuttunut. Kuka tahansa saattaa käyttää huumausaineita ilman, että pystyisimme mahdollista käyttöä havaitsemaan tai tunnistamaan. Yksittäisiä huumekokeiluja ei huomata ja pitempäänkin kestänyt käyttö saattaa jäädä havaitsematta. Esille tulleeseen huumeidenkäyttöön on kuitenkin aina puututtava, sillä huumeiden käyttö ei ole irrallinen ilmiö, vaan osa ihmisen elämäntilannetta ja vaikuttaa koko elämään, perhe- ja ystävyyssuhteisiin.Tärkeää on siis asian puheeksiottaminen. Apuna voi käyttää haastattelua, erilaisia kyselyitä mm. SDS ja virtsan huumeseulaa asiakkaan luvalla.

Lue lisää...

Irti Huumeista-sivusto
Nimettömät narkomaanit (NA)
Tietoa huumausaineista
Tietoa vanhemmille ja kasvattajille
THL, Huumeet, neuvoja myös nuoren kanssa keskusteluun
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50041