Lähetä esitietolomake

Voit lähettää hoitoosi liittyviä sähköisiä esitietoja moniin yksiköihin. Huolellisesti täytetyillä ja ajantasaisilla esitiedoilla voit edistää hoitosi turvallisuutta. Täyttämällä pyydetyt esitiedot varmistat, että sinua hoitavalla ammattilaisella on sinusta oikeat ja riittävät tiedot hoitosi suunnittelua varten. Hoitava yksikkösi ohjaa sinua täyttämään tarvittavan esitietolomakkeen ennen sovittua vastaanottoa.

Keskussairaalan esitietolomake

Useilla poliklinikoilla on jo sähköinen esitietolomake käytössään. Lomake on tarkoitettu täytettäväksi ennen vastaanotolle tai toimenpiteeseen menoa. Hoitava yksikkösi ohjaa sinua täyttämään tarvittavan esitietolomakkeen ennen sovittua asiointia.

Suun terveydenhuollon esitietolomake

Esitietolomake on tarkoitettu täytettäväksi ennen vastaanotolle menoa. Esitietolomakkeella ilmoitat henkilö- ja yhteystietosi, sekä tiedot mahdollisista yleissairauksistasi sekä lääkityksistäsi. Yleissairaudet ja käytettävät lääkkeet voivat vaikuttaa suun allueen terveyteen ja toimenpiteisiin. Lomake on käytössä terveyskeskusten hammashuollon palveluissa. (poikkeuksena Seinäjoki)

Synnyttäjän esitietolomake

Synnyttäjän esitietolomakkeen täyttäminen aloitetaan äitiysneuvolassa. Lomakkeella lähetetyt esitiedot ovat käytettävissä niin Etelä-Pohjanmaa neuvolapalveluissa kuin synnytys- ja naistentautien osastolla keskussairaalassa. (poikkeuksena Seinäjoki)

Työterveyshuollon esitiedot

(JIK, Suupohjan LLKY ja Kuntayhtymä Kaksineuvoinen)

Esitietolomake täytetään ennen työterveystarkastusta ja sen avulla kartoitetaan terveydentilaasi. Lomake tulee vain työterveyshuollon käyttöön.

Hyvinvointi 75-päivää kysely

(JIK ja Lapua)

75-vuotta täyttäville lähetetään postitse kysely psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen tilanteen kartoittamiseksi. Kyselyn palauttaneet saavat kutsun hyvinvointipäivään, jossa tehdään kokonaisvaltainen fyysisen, psyykkisen sekä sosiaalisen tilanteen kartoitus.

Omaishoitajien hyvinvointikysely

(JIK ja Lapua)

Hyvinvointikyselyllä kartoitetaan omaishoitajien terveyttä ja toimintakykyä. Kyselyn toteuttamisesta sovitaan aina kanssasi erikseen.

Omahoito-lomake

(Järvi-Pohjanmaa ja Kuusiokunnat)

Voit täyttää omahoitolomakkeen ennen vuosikontrollikäynnille menoa. Vastausten ja keskustelun pohjalta sinulle laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma, johon kirjataan omahoidon tavoitteet ja ohjauksen tarve.