Lähetä tai vastaanota viesti

Lähetä tai vastaanota viesti

Voit saada hoitajalta tai lääkäriltä viestin Hyvikseen. Viesti voi sisältää lomakkeita, ohjeita tai tutkimustuloksia.

Turvallinen viestinvälitys

Viesteillä hoidetaan vain kiireettömiä asioita. Ammattilainen aloittaa aina viestiyhteyden kanssasi. Omat tiedot - osiosta näet, mihin viestiryhmiin kuulut. Tarvittaessa voit poistua ryhmästä, mikäli hoitosuunnitelmasi muuttuu.

Pikaviestitin

Ammattilainen lähettää viestin matkapuhelimeesi. Viestillä voidaan ilmoittaa esimerkiksi peruuntuneesta vastaanottoajasta. Psykiatrialla pikaviestitintä käytetään lisäksi etävastaanottolinkin lähettämiseen.

Sähköinen kirje

Sote-keskukset lähettävät kirjeitä sähköisesti niille asiakkaille, jotka ovat tehneet Hyvis-palvelussa sähköisen asioinnin sopimuksen. Kirjeet ovat luettavissa osoitteessa: www.hyvis.fi

Saat saapuneesta viestistä aina muistutuksen tekstiviestinä ja/tai sähköpostina. Voit valita itse muistutustavan omat tiedot -osiosta.

eKirje

Mikäli et ole tehnyt vielä Hyvis-palvelussa sähköisen asioinnin sopimusta, saat kirjeen postitse.