Lähetä tai vastaanota viesti

Voit saada hoitajalta tai lääkäriltä viestin Hyvikseen. Viesti voi sisältää lomakkeita, ohjeita tai tutkimustuloksia.

Turvallinen viestinvälitys

Sähköinen asiointi mahdollistaa turvallisen viestinvälityksen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Viesteillä hoidetaan vain kiireettömiä asioita ja ammattilainen aloittaa aina viestiyhteyden kanssasi. Useissa terveyskeskuksissa onkin käytössä Marevan- viestiryhmä.  Sairaanhoitaja ilmoittaa asiakkaan INR -vastauksen viestillä. Viesti löytyy Hyviksestä, mistä asiakas voi tarvittaessa tarkistaa sovitun annostuksen.

Omat tiedot - osiosta näet, mihin viestiryhmiin kuulut. Tarvittaessa voit poistua ryhmästä, mikäli hoitosuunnitelmasi esimerkiksi muuttuu.

Pikaviestitin

Ammattilainen lähettää viestin asiakkaan matkapuhelimeen. Viestillä voidaan ilmoittaa esimerkiksi peruuntuneesta vastaanottoajasta. Psykiatrialla pikaviestitintä käytetään lisäksi etävastaanottolinkin lähettämiseen.

Sähköinen kirje

Useat alueen terveyskeskukset lähettävät kirjeitään sähköisessä muodossa niille asiakkaille, jotka ovat tehneet Hyvis-palvelussa sähköisen asioinnin sopimuksen. Kirjeet ovat luettavissa Hyviksessä ja ne löytyvät viestit-välilehdeltä. Saat saapuneesta viestistä aina muistutuksen tekstiviestinä ja/tai sähköpostina. Voit valita muistutustavan omat tiedot -osiosta.

eKirje

Mikäli et ole tehnyt vielä Hyvis-palvelussa sähköisen asioinnin sopimusta, saat kirjeen postitse.