Lähetä yhteydenottopyyntö sosiaalipalveluihin

Näillä lomakkeilla, ilmoituksilla ja hakemuksilla saat yhteyden sosiaalipalveluiden ammattilaisiin

Lastenvalvoja

(Järvi-Pohjanmaa, Kaksineuvoinen, Lapua, Suupohjan llky, Kurikka ja Kuussote)

Voit pyytää lastenvalvojalta neuvoa esimerkiksi isyyden selvittämiseen, lasten huoltajuuteen, tapaamisoikeuksiin ja elatusapuun liittyvissä asioissa.

Isyyden kiistäminen

(Järvi-Pohjanmaa, Kaksineuvoinen, Lapua, Suupohjan llky, Kurikka ja Kuussote)

Ennen lapsen syntymää tehty isyyden tunnustaminen voidaan peruuttaa kirjallisesti 30 päivän aikana lapsen syntymästä. Mies, joka on tunnustanut lapsen, sekä äiti ja mies, joka katsoo olevansa lapsen isä, voivat tehdä kirjallisen peruutusilmoituksen lastenvalvojalle. Peruuttamisen jälkeen ennakollinen isyyden tunnustaminen on vaikutukseton.

Varallisuusselvitys

(Kaksineuvoinen, Lapua, Kurikka ja Suupohjan llky)

Voit täyttää varallisuusselvityslomakkeen sähköisesti ennen lastenvalvojan vastaanotolle menoa. Selvitys tarvitaan molemmilta vanhemmilta elatussopimusneuvoitteluissa.

Aikuissosiaalityö

(Järvi-Pohjanmaa, Kaksineuvoinen, Lapua, Suupohjan llky ja Kuussote)

Aikuissosiaalityö tukee sosiaalista hyvinvointia, toimintakykyä ja omatoimista suoriutumista elämän erilaisissa haasteissa. Sosiaalityön puoleen voit kääntyä, jos tarvitset tukea arkielämän hallintaan ja suunnitteluun, olet kohdannut äkillisen kriisin tai tarvitset sosiaaliturvaan ja palveluihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa.

Perheneuvola

(Järvi-Pohjanmaa, Kaksineuvoinen, Lapua, Suupohjan llky, Kurikka, Ilmajoki ja Kuussote)

Voit ottaa yhteyttä kasvatus- ja perheneuvolaan silloin, kun kaipaat tukea vanhemmuuteen tai lapsen kasvatukseen. Oletko huolissasi lapsesi käyttäytymisestä tai tunne-elämään liittyvistä asioista tai toivotko apua perheesi vuorovaikutusongelmiin ja ristiriitatilanteiden selvittelyyn? Ota yhteyttä!

Lastensuojeluilmoitus

(Järvi-Pohjanmaa, Kaksineuvoinen, Lapua, Suupohjan llky ja Kuussote)

Ilmoituksen syynä voi olla esimerkiksi lapsen tarpeiden laiminlyönti, lapsen heitteillejättö, lapsen pahoinpitely tai seksuaalinen hyväksikäyttö tai niiden epäily tai uhka. Ilmoituksen aiheena saattaa olla myös, että lapsen hoidossa tai huolenpidossa havaitaan puutteita tai osaamattomuutta, joka vaarantaa lapsen hyvinvointia. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa joka epäilee, että on tarpeen selvittää voiko joku lapsi huonosti. 

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeen arvioimiseksi/yli 18 v.

(Järvi-Pohjanmaa, Kaksineuvoinen, Lapua, Suupohjan llky ja Kuussote)

Sosiaalihuoltoon voit ottaa yhteyttä, jos olet saanut tietää henkilöstä, joka tarvitsee tukea esimerkiksi lasten kasvatukseen, asumiseen tai taloudellisiin ongelmiin liittyen, äkillisen kriisin, väkivallan, päihdeongelman tai mielenterveysongelmien vuoksi tai jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen. Yhteyttä voit ottaa, kun näet jonkun tarvitsevan apua. Yhteydenotto voi koskea lasta ja/tai aikuista.

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeen arvioimiseksi/alle 18 v.

(Järvi-Pohjanmaa, Kaksineuvoinen, Lapua, Suupohjan llky ja Kuussote)

Sosiaalihuoltoon voit ottaa yhteyttä, jos olet saanut tietää henkilöstä, joka tarvitsee tukea esimerkiksi lasten kasvatukseen, asumiseen tai taloudellisiin ongelmiin liittyen, äkillisen kriisin, väkivallan, päihdeongelman tai mielenterveysongelmien vuoksi tai jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen. Yhteyttä voit ottaa, kun näet jonkun tarvitsevan apua. Yhteydenotto voi koskea lasta ja/tai aikuista.

Mikä on lastensuojeluilmoituksen ja yhteydenoton ero?

Yhteydenotto tehdään, kun henkilö on sosiaalihuollon tarpeessa ja lastensuojeluilmoitus tehdään, kun lapsen lastensuojelun tarvetta tulisi selvittää. Yhteydenottomahdollisuuden tarjoamisen tarkoituksena on, että apua tarvitsevien henkilöiden ja perheiden kynnys ottaa apua vastaan olisi matalampi.

Lapsiperheiden kotipalvelun haku

(Järvi-Pohjanmaa, Kaksineuvoinen, Lapua, Suupohjan llky, Kurikka ja Kuussote)

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua. Sen tavoitteena on tukea perhettä arjessa selviytymisessä. Kotipalvelu toteutetaan aina yhteistyössä perheen kanssa. Lapsiperheellä on oikeus saada perheen huolenpidon turvaamiseksi kotipalvelua, mikäli lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdollista tiettyjen syiden vuoksi. Näitä syitä ovat: sairaus, synnytys, vamma, jokin muu toimintakykyä alentava syy tai erityinen perhe- tai elämäntilanne, kuten avioero tai perheenjäsenen kuolema.

Vammaispalveluhakemus

(Järvi-Pohjanmaa, Kaksineuvoinen, Lapua ja Kuussote)

Vammaispalveluhakemuksella voidaan hakea vammaispalvelulain-, kehitysvammalain- sekä sosiaalihuoltolain nojalla haettavaa palvelua.

Voit hakea mm. sopeutumisvalmennusta, palveluasumista, henkilökohtaista apua, vaikeavammaisen päivätoimintaa, tukihenkilöä, asunnon muutostyötä, vammaisneuvolan palveluita, koululaisen aamu- ja iltapäivähoitoa sekä loma-ajan hoitoa, perhehoitoa tai laitoshoitoa.

Kuljetuspalveluhakemus

(Järvi-Pohjanmaa, Kaksineuvoinen, Lapua ja Kuussote)

Tällä hakemuksella voit hakea vaikeavammaisten kuljetuspalvelua tai sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua.

 

Tarkistathan, että yhteystietosi ovat ajantasaiset.
Lähettäessäsi sähköisen yhteydenoton sosiaalipalveluihin saat viestin asiasi edistymisestä Hyvikseen tai sinuun ollaan yhteydessä puhelimitse.
Saat saapuneesta viestistä aina tiedon tekstiviestinä ja/tai sähköpostina. Voit valita muistutustavan Hyviksen omat tiedot -osiosta.