Näillä lomakkeilla, ilmoituksilla ja hakemuksilla saat yhteyden sosiaalipalveluiden ammattilaisiin

Yhteydenottopyyntö lastenvalvojalle

(Järvi-Pohjanmaa, Kaksineuvoinen, Lapua, Suupohja LLKY ja JIK)

Voit pyytää lastenvalvojalta neuvoa esimerkiksi isyyden selvittämiseen, lasten huoltajuuteen, tapaamisoikeuksiin ja elatusapuun liittyvissä asioissa.

Isyyden kiistäminen

(Järvi-Pohjanmaa, Kaksineuvoinen, Lapua, Suupohjan llky, JIK)

Ennen lapsen syntymää tehty isyyden tunnustaminen voidaan peruuttaa kirjallisesti 30 päivän aikana lapsen syntymästä. Mies, joka on tunnustanut lapsen, sekä äiti ja mies, joka katsoo olevansa lapsen isä, voivat tehdä kirjallisen peruutusilmoituksen lastenvalvojalle. Peruuttamisen jälkeen ennakollinen isyyden tunnustaminen on vaikutukseton.

Varallisuusselvitys

(Kuntayhtymä Kaksineuvoinen)

Voit täyttää varallisuusselvityslomakkeen sähköisesti ennen lastenvalvojan vastaanotolle menoa. Selvitys tarvitaan molemmilta vanhemmilta elatussopimusneuvoitteluissa.

Yhteydenottopyyntö aikuissosiaalityöhön

(Järvi-Pohjanmaa, Kaksineuvoinen, Lapua, Suupohja LLKY ja JIK)

Aikuissosiaalityö tukee sosiaalista hyvinvointia, toimintakykyä ja omatoimista suoriutumista elämän erilaisissa haasteissa. Sosiaalityön puoleen voit kääntyä, jos tarvitset tukea arkielämän hallintaan ja suunnitteluun, olet kohdannut äkillisen kriisin tai tarvitset sosiaaliturvaan ja palveluihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa.

Yhteydenottopyyntö perheneuvolaan

(Järvi-Pohjanmaa, Kaksineuvoinen, Lapua, Suupohja LLKY ja JIK)

Voit ottaa yhteyttä kasvatus- ja perheneuvolaan silloin, kun kaipaat tukea vanhemmuuteen tai lapsen kasvatukseen. Oletko huolissasi lapsesi käyttäytymisestä tai tunne-elämään liittyvistä asioista tai toivotko apua perheesi vuorovaikutusongelmiin ja ristiriitatilanteiden selvittelyyn? Ota yhteyttä!

Lastensuojeluilmoitus

(Järvi-Pohjanmaa, Kaksineuvoinen, Lapua, Suupohjan llky, JIK)

Ilmoituksen syynä voi olla esimerkiksi lapsen tarpeiden laiminlyönti, lapsen heitteillejättö, lapsen pahoinpitely tai seksuaalinen hyväksikäyttö tai niiden epäily tai uhka. Ilmoituksen aiheena saattaa olla myös, että lapsen hoidossa tai huolenpidossa havaitaan puutteita tai osaamattomuutta, joka vaarantaa lapsen hyvinvointia. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa joka epäilee, että on tarpeen selvittää voiko joku lapsi huonosti. 

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeen arvioimiseksi/yli 18 v.

(Järvi-Pohjanmaa, Kaksineuvoinen, Lapua, Suupohjan llky, JIK)

Sosiaalihuoltoon voit ottaa yhteyttä, jos olet saanut tietää henkilöstä, joka tarvitsisi tukea esimerkiksi lasten kasvatukseen, asumiseen tai taloudellisiin ongelmiin liittyen, äkillisen kriisin, väkivallan, päihdeongelman tai mielenterveysongelmien vuoksi tai jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen. Yhteyttä voit ottaa, kun näet jonku tarvitsevan apua. Yhteydenottoa voi koskea lasta ja/tai aikuista.

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeen arvioimiseksi/alle 18 v.

(Järvi-Pohjanmaa, Kaksineuvoinen, Lapua, Suupohjan llky, JIK)

Sosiaalihuoltoon voit ottaa yhteyttä, jos olet saanut tietää henkilöstä, joka tarvitsisi tukea esimerkiksi lasten kasvatukseen, asumiseen tai taloudellisiin ongelmiin liittyen, äkillisen kriisin, väkivallan, päihdeongelman tai mielenterveysongelmien vuoksi tai jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen. Yhteyttä voit ottaa, kun näet jonku tarvitsevan apua. Yhteydenottoa voi koskea lasta ja/tai aikuista.

Mikä on lastensuojeluilmoituksen ja yhteydenoton ero?

Yhteydenotto tehdään, kun henkilö on sosiaalihuollon tarpeessa ja lastensuojeluilmoitus tehdään, kun lapsen lastensuojelun tarvetta tulisi selvittää. Yhteydenottomahdollisuuden tarjoamisen tarkoituksena on, että apua tarvitsevien henkilöiden ja perheiden kynnys ottaa apua vastaan olisi matalampi.

Lapsiperheiden kotipalvelun haku

(Järvi-Pohjanmaa, Kaksineuvoinen, Lapua, Suupohjan llky, JIK)

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua. Sen tavoitteena on tukea perhettä arjessa selviytymisessä. Kotipalvelu toteutetaan aina yhteistyössä perheen kanssa. Lapsiperheellä on oikeus saada perheen huolenpidon turvaamiseksi kotipalvelua, mikäli lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdollista tiettyjen syiden vuoksi. Näitä syitä ovat: sairaus, synnytys, vamma, jokin muu toimintakykyä alentava syy tai erityinen perhe- tai elämäntilanne, kuten avioero tai perheenjäsenen kuolema.

Vammaispalveluhakemus

(Järvi-Pohjanmaa, Kaksineuvoinen ja Lapua)

Vammaispalveluhakemuksella voidaan hakea vammaispalvelulain-, kehitysvammalain- sekä sosiaalihuoltolain nojalla haettavaa palvelua.

Voit hakea mm. sopeutumisvalmennusta, palveluasumista, henkilökohtaista apua, vaikeavammaisen päivätoimintaa, tukihenkilöä, asunnon muutostyötä, vammaisneuvolan palveluita, koululaisen aamu- ja iltapäivähoitoa sekä loma-ajan hoitoa, perhehoitoa tai laitoshoitoa.

Kuljetuspalveluhakemus

(Järvi-Pohjanmaa, Kaksineuvoinen ja Lapua)

Tällä hakemuksella voit hakea vaikeavammaisten kuljetuspalvelua tai vanhusten senioribussikuljetuspalvelua.

 

Tarkistathan, että yhteystietosi ovat ajantasaiset omissa tiedoissasi.
Lähettäessäsi sähköisen yhteydenoton sosiaalipalveluihin saat viestin asiasi edistymisestä sähköiseen asiointipalveluun tai sinuun ollaan yhteydessä puhelimitse.
Saat saapuneesta viestistä aina muistutuksen tekstiviestinä ja/tai sähköpostina. Voit valita muistutustavan omat tiedot -osiosta.