Näillä lomakkeilla, ilmoituksilla ja hakemuksilla saat yhteyden terveydenhuollon ammattilaisiin

Terveyskeskus

(Järvi-Pohjanmaa, Kuusiokunnat, Kaksineuvoinen, Lapua ja JIK)

Sähköisellä yhteydenottopyyntölomakkeella voit ottaa yhteyttä terveyskeskukseen, mikäli asiasi koskee vastaanoton tarvetta, kiireetöntä sairauteen liittyvää neuvontaa, rokoteasioita, laboratoriopyyntöjä tai puhelinaikaa. Terveyskeskuksesta otetaan yhteyttä sinuun viimeistään 3 arkipäivän kuluttua siitä, kun olet lähettänyt lomakkeen.

Terveyskeskuksen diabeteshoitotarvikejakelu

(Kaksineuvoinen, JIK)

Mikäli tarvitset diabeteshoitotarvikkeita, ota yhteyttä.

Keskussairaala

(Iho - ja allergiapoliklinikka)

Sähköisellä yhteydenottopyyntölomakkeella voit ottaa yhteyttä keskussairaalaan iho - ja allergiapoliklinikalle, mikäli sinulla on voimassa oleva hoitosuhde/lähete kyseiseen yksikköön. Yhteydenottolomake soveltuu kiireettömien asioiden hoitoon, kuten ajanvaraukseen, hoidon järjestelyyn liittyviin asioihin sekä  lähetetiedusteluihin. Sinuun otetaan yhteyttä 2-3 arkipäivän kuluessa.

(Sosiaalityön yksikkö)

Sähköisellä yhteydenottopyyntölomakkeella voit ottaa yhteyttä keskussairaalaan sosiaalityön yksikköön, mikäli sinulla on voimassa oleva hoitosuhde/lähete keskussairaalaan. Yhteydenottolomake soveltuu kiireettömien asioiden hoitoon. Sinuun otetaan yhteyttä 2-3 arkipäivän kuluessa.

Potilastoimisto

(Kaksineuvoinen, Seinäjoen keskussairaala)

Voit ottaa yhteyttä potilastoimistoon, mikäli asiasi koskee terveydenhuollon asiakasmaksujen laskutusta Seinäjoen keskussairaalassa tai terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukattoa ja omaa maksukattokertymää. Jos maksukattosi on ylittynyt tai olet maksanut laskun kahteen kertaan, voit ilmoittaa potilastoimistoon tilinumerosi. Tietojen vastaanottamisesta saat kuittauksen Hyviksen viesteihin noin 3 arkipäivän kuluessa.

Potilasasiamies

(Kuusiokunnat, Kaksineuvoinen, JIK, Järvi-Pohjanmaa, Seinäjoen keskussairaala)

Voit ottaa yhteyttä potilasasiamieheen, jos asiasi koskee hoitoon pääsyä tai joutumista, ongelmia tiedonsaannissa, potilasasiakirjassa olevan tiedon korjaamista, potilas- tai lääkevahinkoepäilyä, rekisteritietojen tarkastusta, tietosuojaa, tyytymättömyyttä hoitoon tai kohteluun.

Huoli sukupuolitaudista

(Kuusiokunnat)

Täytä lomake, jos sinulla on huoli mahdollisesta sukupuolitaudista. Tämän lomakkeen tietojen perusteella sinusta otetaan klamydia, tippuri, kuppa ja HIV näytteet (verinäytteistä). Kun täytät tämän lomakkeen ja käyt sukupuolitautitesteissä, näkyvät tiedot terveydenhuollon potilastietojärjestelmässä.

Mikäli haluat käydä testeissä anonyymisti onnistuu se SPR:n kautta https://www.punainenristi.fi/toimipisteet/seinajoen-pluspiste.

Huomioithan, että sukupuolitaudin laboratoriokokeita ei tule ottaa antibioottikuurin aikana. Antibioottikuurin loppumisesta tulee olla kulunut vähintään viikko. Akuuteissa tilanteissa otathan yhteyttä hoidostasi vastaavaan terveydenhuollon yksikköön.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

(Seinäjoen keskussairala, Kaksineuvoinen, Järvi-Pohjanmaa)

15 vuotta täyttäneellä on potilasrekisteritietojen tarkastusoikeus omiin potilastietoihinsa. Asiakirjoja on mahdollista pyytää Hyviksen kautta, mutta ne toimitetaan paperikopioina ilmoittamaasi osoitteeseen. Tarkastusoikeus on maksuton, jos pyydät tietoja vain kerran vuodessa. Poikkeuksellisesti tarkastusoikeus voidaan evätä, jos tiedon antamisesta arvioidaan aiheutuvan vakavaa vaaraa terveydellesi tai hoidollesi tai jonkun muun henkilön oikeuksille. Tarkastusoikeuden eväämisestä annetaan kirjallinen todistus.

Rekisteritietojen korjaamispyyntö

(Seinäjoen keskussairala, Kaksineuvoinen, Järvi-Pohjanmaa)

Sinulla on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Vaatimuksessa on tuotava yksilöidysti ilmi vaadittu muutos sekä muutettava tieto.

Asianosaisen tiedonsaantioikeus

(Seinäjoen keskussairala, Kaksineuvoinen, Järvi-Pohjanmaa)

Sinulla on oikeus saada tieto asiakirjasta, joka voi tai on voinut vaikuttaa asiasi käsittelyyn. Pyyntö voi koskea muitakin potilasasiakirjoja kuin sairauskertomukseesi sisältyviä tietoja, kuten ajanvaraustietoja, röntgenkuvia tai videotallenteita.

Muistutus

(Seinäjoen keskussairaala)

Mikäli olet tyytymätön saamaasi kohteluun tai hoitoon, voit tehdä asiasta muistutuksen. Oikeus muistutuksen tekemiseen perustuu lakiin potilaan asemasta ja oikeudesta.

Tarkistathan, että yhteystietosi ovat ajantasaiset.
Lähettäessäsi sähköisen yhteydenoton terveydenhuoltoon saat viestin asiasi edistymisestä Hyvikseen tai sinuun ollaan yhteydessä puhelimitse.
Saat saapuneesta viestistä aina tiedon tekstiviestinä ja/tai sähköpostina. Voit valita muistutustavan omat tiedot -osiosta.