Lapset ja lapsiperheet

Lapsi ja perheet

 

Parisuhde – vanhemmuus

Parisuhteen toimivuus on hyvinvoinnin kulmakivi, mitä paremmin parisuhteessa voidaan, sitä paremmin jaksetaan vastata elämän haasteisiin. Vauvan syntymä on elämän muutoksista suurimpia ja tuo mukanaan suuren vastuun, mutta myös ilon. Aiemmin perheen muodostivat kaksi aikuista, lapsen syntymän myötä perheeseen tulee uusi jäsen. Lue lisää...

Raskaus, imetys, baby blues

Raskaus ja lapsen syntymä ovat ainutlaatuisia ja mullistavia tapahtumia elämässä, joihin liittyy monenlaisia toiveita ja odotuksia sekä muutoksia. Tärkeää on kiinnittää huomiota niin ravitsemukseen, hampaiden hoitamiseen kuin parisuhteeseen. Synnytyksen jälkeen voi äiti kokea herkistymistä- ns. Baby blues –herkistymistä, jolloin mieliala vaihtelee. Lue lisää...

Haastavia tilanteita vanhemmuudessa

Vanhemmuus on palkitsevaa, mutta haasteellista ja vaatii työtä. On tärkeää huolehtia vanhempien omasta jaksamisesta, sillä suurin osa vanhemmista kokee välillä riittämättömyyttä. Toisaalta täydellisen vanhemmuuden tavoittelu voi johtaa uupumiseen. Myös lapsen kasvuun ja kehitykseen voi liittyä vanhemmuuden kannalta haastavia tilanteita. Lue lisää...

Lapsi kasvaa ja kehittyy

Varhaisella vuorovaikutuksella on suuri merkitys kehityksessä. Taaperoikäinen on löytöretkeilijä ja ikiliikkuja, leikki-ikäinen on jo aika omatoiminen tarviten vielä paljon vanhempien taustatukea, esikoululainen voi jo hiihtää, luistella ja pyöräillä. Lapset kehittyvät yksilöllisesti ja omaan tahtiinsa. Lue lisää...

Leikki, lepo ja media

Leikki on lapsen työtä pitää paikkansa, sillä leikin avulla lapsi tulee tietoiseksi omasta kehostaan ja ympäristöstään. Pelit ja leikit edistävät kielellistä kehitystä ja mielikuvitusta sekä sosiaalisia taitoja. Pelien ja median tulee soveltua lapsen kehitystasolle, jota vanhempien tulee valvoa. Tähän avuksi on tarjolla vanhempien tietoturvakoulusta ja vertaistukea. Lue lisää...