Lapset

Lapsi ja liikunta

Lapsi ja liikkuminen

Lapsen liikkumisessa tärkeää on huomioida, että liikkuminen on lapselle iloa tuottava asia: "Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä" - kuten uusien varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten otsikkokin kuuluu.

Liikkuminen on tärkeää lapsen kokonaisvaltaisen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin kannalta. Liikkuessaan lapsen motoriset taidot kehittyvät ja myös oppiminen tehostuu. Alle kahdeksanvuotiaiden tulisi liikkua vähintään kolme tuntia päivässä, josta yksi tunti tulisi olla vauhdikasta liikuntaa. Kolme tuntia sisältää lyhyetkin liikkumistuokiot ja sisältää kuormittavuudeltaan erilaista liikkumista:

- kevyttä liikuntaa (kävely, keinuminen, tasapainoilu jne.)
- reipasta ulkoilua (pyöräily, luistelu jne.)
- vauhdikasta liikkumista (hippaleikit, trampoliini-hyppely jne).

Kouluikäisille (7-18 vuotiaille) liikuntasuositus on 1-2 tuntia ikään sopivaa ja monipuolista liikuntaa päivässä, kuitenkin vain noin joka kolmas lapsi liikkuu minisuosituksen eli tunnin päivässä. Suositusten mukaan lasten ja nuorten tulisi myös välttää yli tunnin mittaisia istumisjaksoja.

Lapsen kasvu ja kehitys

Liikkuminen tukee lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä, joka pitää sisällään motoriset, kognitiiviset, sosioemotionaaliset ja psyykkiset tekijä. Liikkuessa lapsen motoriset taidot kehittyy ja lapsi kokee iloa ja onnistumisen tunteita. Lapsen tulisi hallita motoriset perustaidot ennen seitsemän vuoden ikää. Leikki tukee myös lapsen emotionaalista kehitystä ja auttaa lasta ymmärtämään moraalia ja arvoja.

Lapset ja media

Pelit kuuluvat nykyään osana jo pientenkin lasten elämää. Lapselle tulee valita ikään sopivat pelit ja pelaamista tulee tarkastella osana kasvatuksellista kokonaisuutta. Tietokoneilla, mobiililaitteilla ja konsoleilla tapahtuva pelaaminen voi houkuttaa lapsen pelien ääreen pitkäksi aikaa, jolloin fyysisen aktiivisuus voi olla hyvin vähäistä. Pelit voivat kuitenkin myös liikuttaa niin lapsia kuin aikuisiakin, kuten on huomattu erilaisten suosittujen mobiilipelien kohdilla. Riittävä uni ja lepo ovat lapsen kasvun ja kehityksen kannalta tärkeitä asioita. Mitä pienempi lapsi sen suurempi tarve on aikuisen ohjaukselle.

Linkkejä ja luettavaa

Katso videolta miten pienet valinnat vaikuttavat lapsen liikkumiseen!
https://www.youtube.com/watch?v=c05aWjoBtLk
Lapsen kasvu ja kehitys eri ikävaiheissa:
https://www.mll.fi/vanhemmille/lapsen-kasvu-ja-kehitys/
Skillilataamosta vinkkejä ja ohjeita lasten liikkumistaitojen kehittämiseen:
http://www.skillilataamo.fi/
Verkossa täytettävä seurantakortti nuorten liikkumisen lisäämiseen ja seurantaan:
http://www.ukkinstituutti.fi/filebank/695-Vauhti-virkistaa-arviointi-ja-seurantakortti.pdf
Alle 8-vuotaiden fyysisen aktiivisuuden suositukset:
Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset
(Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:21)
Kouluikäisten fyysisen aktiivisuuden suositukset:
Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 7-18 vuotiaille.

Lähteitä:
Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmä 2008. Opetusministeriö, Nuori Suomi ry. Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 7–18-vuotiaille. Helsinki 2008.
Mannerheimin Lastensuojeluliitto. http://www.mll.fi/vanhempainnetti/lasten_leikit/leikin_merkitys_lapselle/ (Luettu 5.10.2016)
Sääkslahti A. Liikunta varhaiskasvatuksessa. Jyväskylä: PS-Kustannus 2015.
Silvennoinen I, Soanjärvi N. Lapsen pelaaminen, uni ja liikunta. Epsote 5/2016.
Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016. Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016: 21.
Istu vähemmän – voi paremmin! Kansalliset suositukset istumisen vähentämiseen. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2015.
Tuloskortti 2016. Lasten ja nuorten liikunta Suomessa. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 318. Jyväskylä: LIKES-tutkimuskeskus