Lapsiperheiden palvelujen hakemus

Lapsiperheiden palvelujen hakemus

(Evijärvi, Kauhava, Alajärvi, Lappajärvi, Vimpeli, Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva, Lapua, Alavus, Kuortane, Soini, Ähtäri )

Lapsiperheiden palvelujen hakemuksella voit hakea lapsiperheiden kotipalvelua (Evijärvi, Kauhava, Alajärvi, Lappajärvi, Vimpeli, Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva) tai varhaisen tuen perhetyötä (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva).

Lapsiperheiden kotipalvelun kuntakohtaiset tiedot sekä tiedot mahdollisesta maksusta näkyvät hakemuksella.

Sosiaalihuoltolain 19§ mukaan kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen ja totunnaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen. Tämä tapahtuu opastamalla perhettä lasten- ja kodinhoidossa ja vahvistamalla arjen taitoja.  

Kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman, tai muun vastaavan toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella. Lapsiperheiden kotipalvelusta tehdään päätös sitä hakeneen vanhemman nimellä. Lapsiperheiden kotipalvelua voi hakea yksittäisiin käynteihin sekä säännöllisiin käynteihin. 

Lapsiperheiden kotipalvelun tarve arvioidaan tapauskohtaisesti.

Varhaisen tuen perhetyö on koko perheen kanssa tehtävää, arjen haasteiden yhdessä ratkaisemista, vuorovaikutuksellista keskustelua ja arjen hallintaa tukevaa työtä sekä ohjausta ja neuvontaa. Työskentely tapahtuu pääsääntöisesti asiakkaan kotona. Tuen saaminen edellyttää pääsääntöisesti vähintään yhtä alle kouluikäistä lasta asumassa samassa osoitteessa hakijan kanssa. Tavoitteena on suunnitelmallinen, oikea-aikainen ja oikeanlainen tuki perheen tilanteen ja tuen tarpeen mukaan. Tavoitteet sovitaan perheen kanssa yhdessä ja heidän luvallaan tehdään tarvittaessa yhteistyötä muiden perheen tukitahojen kanssa. (Sosiaalihuoltolaki 18§)