Leikki, lepo ja media

Lapsi ja perheet - Leikki, lepo ja media

Leikki, lepo ja media

Päivittäinen liikunta on yksi lapsen kasvun ja kehityksen kulmakivistä, liikunta lisää hyvinvointia. Pienen ihmisen elämäntavat heijastuvat hänen terveydentilaansa jopa loppuelämän. Tv:n ja tietokoneen äärellä vietetty aika kannattaa samalla rajoittaa kahteen tuntiin. Näin jää aikaa myös leikille ja liikkumiselle. Liikunta voi olla hengästyttävän hauskaa tai hyvää oloa ja rentoutumista. 

Lapsen kehitys on seitsemänteen ikävuoteen asti enimmäkseen sensomotorista kehitystä eli lapsi tulee leikin avulla tietoiseksi omasta kehostaan ja ympäristöstään. Pelit ja leikit tukevat lapsen motorisen kehityksen lisäksi kielellistä harjaantumista ja mielikuvitusta. Ne edistävät myös lapsen sosiaalisia taitoja, kuten kykyä toimia yhdessä toisten lasten kanssa, neuvotella ja ratkaista riitoja. Leikeistä tulee iän myötä yhä monimutkaisempia ja todellisuutta jäljittelevämpiä. Pian lapset kehittävät omat sääntönsä, joista sovitaan yhteisesti. Lapsen lähestyessä kouluikää sääntöleikit yleistyvät ja ne auttavat sopeutumaan yhteisöön. Lue lisää Terveyskirjasto, Leikki on lapsen työtä, MLL, Leikkivinkit ja Sport.fi, Liikuntavinkit

Riittävä lepo - univaikeudet

Riittävä lepo ja uni ovat tärkeitä kaikenikäisille lapsille ja nuorille, sillä ne edistävät tervettä kasvua. Kasvavat lapset ja nuoret tarvitsevat unta noin kymmenen tuntia vuorokaudessa. Uni vaikuttaa mm. aivojen toimintaan, keskittymiskykyyn ja mielialaan. Vanhempien tehtävä on varmistaa, että lapsi nukkuu riittävästi ja hyvin. Vastasyntynyt vauva nukkuu vuorokaudessa suurimman osan ajastaan ja ensimmäisten kuukausien aikana unirytmiin on vaikea vaikuttaa; vauva saattaa nukkua hyvin päivällä ja heräillä usein yöllä. Vanhempien voimat voivat olla koetuksella tänä aikana. Vanhemmat voivat pyrkiä vaikuttamaan vauvan uneen säännöllisellä päivärytmillä ja iltarutiineilla. Säännöllinen päivärytmi luo turvallisuuden tunnetta myös isommalle lapselle. Tutustu Kersanet, Uni ja Neuvokas perhe, Uni

Vanhemmat toimivat lapselle lepäämisen ja nukkumisen malleina. Kiireinen elämä voi vaikuttaa nukkumistottumuksiin. Jos lapsella ja nuorella on univaikeuksia, kannattaa miettiä koko perheen arkirytmiä ja nukkumistapoja. Perheen elämän rauhoittuminen iltaa kohti ja yhdessäolo antavat pohjaa levollisille yöunille. Liikunnalla on suuri merkitys lapsen unen kannalta. Liikunta tarjoaa lapselle luonnollisen kanavan purkaa energiaa. Tällöin lapsi useimmiten myös lepää riittävästi ja nukkuu hyvin. Tilapäiset univaikeudet ovat tavallisia. Jos lapsella on vaikeuksia nukahtaa tai hän heräilee öisin, kotiunikoulu on turvallinen tapa yrittää muuttaa lapsen unitapoja. Lue lisää Duodecim, Terveyskirjasto, unihäiriöt lapsella, THL, Uni ja unihäiriöt ja MLL, Vanhempainnetti, Kotiunikoulu

Media ja lapset

Lasten pelien ja median tulee soveltua lapsen kehitys- ja ikätasolle. Vanhempien tehtävä on valvoa turvallista liikkumista verkossa, työtä helpottaa koottu tieto peleistä ja ikärajoista. Neuvoja siihen, mitä tarkoittaa nettiturvallisuus eri-ikäisten lasten kohdalla, löytyy vanhempien tietoturvakoulusta. Myös vertaistukea pelien valintaan on saatavilla mm. Peliraatisivustolta ja mediakasvattajan kenttätestillä voit testata oletko huolestunut, huolehtiva vai huoleton mediakasvattaja. Tutustu Vanhempien tietoturvakoulusta ja Mediakasvattajan kenttätesti Lue lisäksi Lapsi ja matkapuhelimella maksaminen ja Peliraati-sivusto, tietoa vanhemmille digitaalista pelaamisesta

Asiattomasta tai laittomasta aineistosta/toiminnasta netissä voit tehdä ilmoituksen Poliisille tai  Nettivihje-palveluun