Mielenhyvinvointi

Mielenhyvinvointi

Mitä on mielenhyvinvointi - hyvä mieli

Jaksamiseen ja mielialaan - mielen hyvinvointiin, vaikuttavat tutut perusjutut; hyvät ihmissuhteet, harrastukset, liikunta, kunnon unet ja hyvä ruoka. Tee asioita, joista juuri sinä pidät.  Positiivinen ajattelukin kannattaa. Kannattaa kaiken kiireen keskellä muistaa, että on tärkeää nauttia elämästä ja joutenolosta, ottaa välillä ihan rennosti! On tärkeää oppia rentoutumaan MLL, Rentoutuminen
Hyvinvoinnin kokemiseen tarvitaan myös vaikeita hetkiä ja vastoinkäymisiä. Hyvää oloa ei voi huomata, ellei joskus voi huonosti. Oma hyvinvointi kohenee, kun huomaat pystyväsi tuottamaan hyvää mieltä toisille, vaikka vapaaehtoistyöllä tai toimimalla järjestössä. Omasta elämästä voi yrittää karsia ikäviä asioita vähemmäksi ja etsiä tilalle enemmän hyvää. Positiivinen ja utelias elämänasenne auttavat myös vaikeuksissa eteenpäin, kun jaksaa muistaa, ettei elämä aina ole ollut yhtä työlästä.

Jos ei vaan huvita mikään

Joskus voi tulla tilanne, että koko ajan vaan tuntuu, että kaikki ei ole hyvin, mutta ei oikein osaa sanoa sitäkään, mikä on pielessä. Jos tuntuu, että mieli on usein maassa tai tunteet kiertävät kehää, kannattaa etsiä jotakin apua tai tukea. Tutustu Nuorten mielenterveystalon sivuihin, sieltä löydät monenlaisia neuvoja ja vinkkejä sekä nuorten omia kertomuksia vastaavista tilanteista. Jos oma tai kaverisi mieliala on pitkään alakuloinen tai masentunut, voit kysyä neuvoa esim. terveydenhoitajalta tai koulukuraattorilta. Mielialaan liittyviä testejä löydät Testaa terveytesi -osiosta.

Nuoruus, vahvojen tunteiden aikaa

Vahvojen tunteiden kanssa pärjääminen on haastavaa ja vaatii harjoittelua. Vahvojen tunteiden kautta itsenäistytään ja rakennetaan identiteettiä sekä sisäistetään normeja. Tutustu Aggression portaat –malliin, jossa on sekä nuorelle että vanhemmille neuvoja tunnekehityksen vaiheiden tunnistamiseen.  Aggressio on tunne, joka kanavoituu esimerkiksi oman tahdon osoituksena, sisuuntumisena ja vihana. Se on etenemään vaativa muutosvoima. Aggressio ei ole väkivaltaa, vaan voimakasta tarmoa ja tahtoa. Aggressio on yleisnimitys monille kipeille ja haastaville tunteille, kuten pettymys, pelko, kateus tai mustasukkaisuus, mutta myös suru, katumus ja syyllisyydentunto kuuluvat vaikeasti kohdattaviin tunteisiin. Aggressiosta voi tulla erityinen voimavara vaikeassa tilanteessa ja tunne minähän selviän! Tutustu myös MLL, Tunteiden kuohua ja Väestöliitto, Tunteiden hallinta

Yksinäisyys vaivaa, kiusaaminen satuttaa

Yksinäisyyden kokemus voi tulla kenen tahansa eteen jossain elämänvaiheessa. Jos yksinäisyys pitkittyy tai alkaa heikentää elämänlaatua ja hyvinvointia, kannattaa asialle yrittää tehdä jotakin. Jokainen meistä tarvitsee sosiaalista verkostoa ja vuorovaikutussuhteita. Itse voit vaikuttaa asiaan ottamalla asenteen, että kaveria ei jätetä. Ulkopuolisuuden kokemus voi tuntua yksinäisyyttäkin kipeämmältä. Kaikissa yhteisöissä ilmenee erimielisyyttä ja ristiriitoja, olennaista on taito käsitellä niitä rakentavasti. Nuorten yhteisöissä sekä koulussa että vapaa-aikana on tärkeää tehdä ero erimielisyyksien ja kiusaamisen välillä. Riidat ja erimielisyydet selvitetään kaikkia osapuolia kuunnellen ja arvostaen. Näin vahvistuvat tärkeät sosiaaliset taidot. Tutustu MLL, Vanhempainnetti, Kuka kiusaa - Ketä kiusataan

Kiusaaminen on ryhmän yhden tai useamman jäsenen toistuvaa ja tarkoituksellista loukkaavaa, syrjivää, häiritsevää, uhkaavaa tai väkivaltaista käyttäytymistä jotakuta ryhmän jäsentä kohtaan. Kiusaamisen kohde on alakynnessä kiusaajiin nähden. Kiusaamista ilmenee monella tavalla ja aina se on väärin. Kiusaaminen satuttaa syvältä ja voi jättää jälkensä koko elämän ajaksi. Kiusaamisesta on tärkeää puhua ja selvittää tilanne mahdollisimman varhaisessa vaiheessa! MLL, Mitä kiusaaminen on. Kiusaamista voi tapahtua myös netin kautta. Netti mahdollistaa sen, että kiusaaja pääsee jatkamaan kiusaamista milloin tahansa, myös oman kodin seinien sisäpuolelle. Lue Nettikiusaaminen

Jos sinua kiusataan tai tiedät kiusaamisesta, pitää siitä kertoa jollekin luotettavalle aikuiselle, kuten kouluterveydenhoitajalle tai opettajalle, jotta kiusaamiseen voidaan puuttua. Kiva koulu, kiusaaminen

Surun kanssa pärjääminen

Vanhempien avioero, oman ihmissuhteen päättyminen, sairastuminen tai läheisen kuolema aiheuttaa paljon surua. Riippuen elämäntilanteestasi tai tapahtumasta, saatat tarvita siihen jopa ammattilaisen antamaa apua tai tukea. Suru ottaa aikansa ja sitä ei tarvitse hävetä tai peitellä. Kun nuori suree, tulee siihen antaa tilaisuus sekä tukea. Suruun ja sen käsittelyyn voi löytää neuvoja apua oheisista linkeistä.

Lue lisää

MLL, Läheisen kuolema
Mtkl, Läheisen kuolema
Nuorten mielenterveystalo, Äkilliset kriisit ja suru
Nuoret lesket, Lapsen ja nuoren suru
Varjomaailma