Muut riippuvuudet

Riippuvuudet

Riippuvuudet

Ihminen voi tulla riippuvaiseksi monista asioista. Riippuvuudesta voidaan puhua, kun tarve tulee niin vahvaksi, että se häiritsee ja kontrolloi elämää. Toimintaan liittyy pakonomaisuus, toistuvuus sekä kykenemättömyys hallita omaa toimintaa.

Riippuvuus voi kehittyä päihteiden ohella myös erilaisiin välitöntä tyydytystä tuottaviin toimintoihin, kuten uhkapelaamiseen, shoppailuun, pakonomaiseen liikuntaan tai muihin vastaaviin nopeaa tyydytystä tuottaviin toimintoihin. Toiminnalliset riippuvuudet, kuten shoppailu-, netti-, seksi- ja peliriippuvuus tyydyttävät turvallisuuden, seikkailun, läheisyyden ja jännityksen hakemisen tarpeita. Riippuvuus vaikuttaa usein myös läheisiin ja omaisiin sekä aiheuttaa turvattomuutta. Riippuvuuksien hoidon peruslähtökohta on ihmisen oma halu ja pyrkimys muuttua. Tärkeää on saada tukea muutoksessa.

Peliriippuvuus 

Rahapeleistä tai netistä voi tulla ongelma, jos pelaa enemmän kuin mihin olisi varaa tai pelaaminen ja hallitsee elämää, ajatuksia ja sosiaalista kanssakäymistä. Peliriippuvuus saattaa olla jopa alkoholismiakin vaikeampi. Ongelmapelaajilla menetykset voivat olla kymmenien tuhansien eurojen luokkaa. Tavallisimmin pelivälineenä on ruokakaupan ns. hedelmäpeli. Pelaaminen voi aiheuttaa iäkkäässä suurta häpeää, vaikka velkaantuminen pysyisi kurissa. Asian tekee haastavaksi se, että pelaamista ei tunnisteta eikä tunnusteta ongelmaksi.