Nuoret

Liikunta nuoret

Nuori ja liikkuminen

Positiiviset kokemukset ja elämykset liikunnasta ovat nuorelle tärkeitä. Hyvien kokemusten ja palautteen kautta nuorelle muodostuu vahvempi liikunnallinen minäkuva. Liikkuvasta lapsesta ja nuoresta kasvaa todennäköisemmin myös liikkuva aikuinen. Riittävä määrä liikuntaa edistää lapsen ja nuoren terveyttä monipuolisesti: tuki- ja liikuntaelimistö kehittyy, painonhallinta helpottuu, liikuntataidot ja vuorovaikutustaidot vahvistuvat ja sosiaalisten suhteiden luominen ja ylläpitäminen mahdollistuu.

Suositukset

Kouluikäisten lasten ja nuorten (7-18 vuotiaat) liikuntasuositus on 1-2 tuntia ikään sopivaa ja monipuolista liikuntaa päivässä. Huomiota tulisi kiinnittää erityisesti murrosikäisten liikkumisen, koska merkittävä väheneminen liikkumismäärissä tapahtuu juuri murrosiässä.

Ruutuaika on usein fyysisesti passiivista aikaa ja ruudun edessä vietetyn ajan tulisikin jäädä alle 2 tuntiin päivässä. Jos nuorella kovin suuri osa ajasta kuluu internetin ja pelien äärellä, voi sosiaalisten taitojen kehittyminen vaarantua. Pelit voivat kuitenkin myös saada nuoret liikkeelle, Suomessa Vuoden Liikuttajaksi vuonna 2016 valittiinkin mobiilipeli.

Riittävä ja laadukas uni on tärkeä osa nuoren kokonaisvaltaista hyvinvointia ja jaksamista. Säännölliset ja riittävän pitkät yöunet mahdollistavat lapsen ja nuoren palautumisen ja oppimisen. Unta lapsi tai nuori tarvitsee 8-10 tuntia yössä. Ennen nukkumaanmenoa olisi hyvä välttää raskasta liikuntaa ja viihdemedian käyttöä, jotta nukahtaminen ja unen laatu ei häiriinny.

Muut harrastukset

Liikunnan lisäksi on paljon muutakin, mitä voi harrastaa. Jokaisen nuoren on tärkeää löytää jokin ihan oma juttu, jonka tekemisestä nauttii. Moni on löytänyt harrastuksensa esim. luonnon, kirjallisuuden tai musiikin parista. Harrastustoiminta tarjoaa yhdessä tekemisen iloa ja elämyksiä sekä vahvistusta itsetunnolle. Harrastamisen säännöllisyys tuo rytmiä arkeen ja parantaa koulumenestystä.

Linkkejä ja lisätietoa:

Liikunnan iloa (Nuortennetti, Mannerheimin Lastensuojeluliitto):
https://www.nuortennetti.fi/mieli-ja-keho/hyvinvointi/liikunnan-iloa/
Verkossa täytettävä seurantakortti nuorten liikkumisen lisäämiseen ja seurantaan (UKK-instituutti):
http://www.ukkinstituutti.fi/filebank/695-Vauhti-virkistaa-arviointi-ja-seurantakortti.pdf

Lähteitä:
Kouluikäisten fyysisen aktiivisuuden suositukset Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 7-18 vuotiaille.
UKK-instituutti http://www.ukkinstituutti.fi/tietoa_terveysliikunnasta/liikunnan_vaikutukset/ikakaudet/liikunta_vaikuttaa_lasten_ja_nuorten_kehitykseen
Suomen latu https://www.suomenlatu.fi/uutiset/ulkoile/2016/suomen-latu