Parisuhde - läheisen kuolema

Ikääntyneet - Kun puoliso tai läheinen kuolee

Ikääntyvillä on usein takana pitkä parisuhde, joka tuo perusturvaa ja hyvinvointia. Pitkäkin parisuhde tarvitsee huoltamista ja arkista huomaavaisuutta. Läheisyys, kosketus, hyväksyntä, asioiden jakaminen ja kuulluksi tuleminen ovat hyvinvoinnin perusta parisuhteessa. Turvallinen ja hyvä parisuhde antaa luontaista voimaa selviytyä arkipäivän haasteista. Jokainen meistä haluaa tulla hyväksytyksi omana itsenään. Terveyskirjasto, Ristiriitojen ratkaisu

Seksuaalisuus on tärkeä ihmisen terveyden, hyvinvoinnin ja elämänlaadun tekijä kaikissa elämänvaiheissa ja erilaisissa elämäntilanteissa. Tyydyttävät seksuaaliset suhteet kuuluvat myös iäkkäiden ihmisten elämään. Seksuaalisuuteen kuuluu sukupuolisuuden ja sukupuolisen kanssakäymisen lisäksi myös hellyyden ja kiintymyksen osoittaminen eri tavoilla. Seksuaalisuuden kautta voimme tyydyttää turvallisuuden, rakastamisen ja rakastetuksi tulemisen sekä arvostuksen tarpeita. Leskeytyminen, avioero, sairaudet ja lääkkeet voivat vaikuttaa seksuaalisuuteen epätoivotulla tavalla.  seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä seksuaalineuvojaan tai keskustella asioista hoitavan lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa. Lue lisää Terveyskirjasto, Positiivinen vuorovaikutus parisuhteessa ja Terveyskirjasto, Seksuaaliset häiriöt

Kun puoliso tai läheinen kuolee 

Läheisen ihmisen tai puolison kuolema voi kohdata ketä tahansa, koskettaa syvältä ja aiheuttaa suuren surun. Surutyö vie oman aikansa ja sen läpikäyminen on yksilöllinen kokemus. Elämä väistämättä muuttuu. Selviytymisen kannalta on tärkeää, että ajatuksistaan ja tunteistaan voi puhua jollekin turvalliselle ja luotettavalle ihmiselle. Keskusteluapua voi saada esimerkiksi terveydenhuollosta, seurakunnan työntekijöiltä tai soittamalla valtakunnalliseen kriisipuhelimeen.

Leskeytyminen voi vaikuttaa huomattavasti mielialaan ja aiheuttaa voimakkaan yksinäisyyden kokemuksen. Jos mieli on pitkään masentunut, kannattaa asiasta keskustella jonkun kanssa. Masennus ja normaali suru on kuitenkin erotettava toisistaan. Elämä voi jatkua hyvänä leskeytymisestä huolimatta. Elämänpiiri voi jopa laajeta ja omille harrastuksille voi antaa hyvällä omallatunnolla aikaa. Jos elämä on painottunut aiemmin kotiin esimerkiksi puolison sairauden vuoksi, voi leskeksi jääminen antaa mahdollisuuden laajentaa omaa sosiaalista elämää.

Hautaukseen liittyviin käytännön järjestelyihin saat apua muun muassa hautaustoimistosta ja seurakunnasta. Varattoman vainajan hautaukseen voi saada taloudellista tukea sosiaalitoimistosta.

Lue lisää

E-mielenterveys, Suru
Eläkeliitto, Yhtäkkiä yksin
Suomen Lakiopas, Perunkirjoitus

 

Kaltoinkohtelu

Joskus ihmissuhteet voivat mennä solmuun ja niissä voi esiintyä turvattomuutta aiheuttavia tekijöitä, jopa kaltoinkohtelua. Ikääntyneen kaltoinkohtelulla tarkoitetaan luottamuksellisessa suhteessa tapahtuvaa tekoa tai tekemättä jättämistä, joka vaarantaa ikääntyneen hyvinvoinnin, turvallisuuden tai terveyden. Kaltoinkohtelu voi ilmentyä fyysisenä tai psyykkisenä väkivaltana, kontrollointina, taloudellisena hyväksikäyttönä tai hoidon ja avun laiminlyöntiä tai ihmisarvoa alentavana kohteluna. Kaltoinkohtelu voi ilmentyä lähisuhdeväkivaltana, joka on vaikea ja arkaluontoinen asia. Lojaalius omia läheisiä kohtaan on vahva ja lisäksi tilanne voi olla niin häpeällinen ja hämmentävä, että siitä ei pysty puhumaan tai hankkimaan apua. Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry (Suomen vanhusten turvakotiyhdistys) on valtakunnallisesti toimiva kansalais- ja asiantuntijajärjestö, jonka tarkoituksena on ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ehkäisy ja tietoisuuden lisääminen. Kaltoinkohtelua ei tule koskaan hyväksyä. Asiasta puhuminen jonkun luotettavan henkilön kanssa on usein avuksi ja auttaa jaksamaan. Yhdessä voi löytyä uusia keinoja tilanteen ratkaisemiseksi. Tutustu THL, Ikääntyneiden kaltoinkohtelu ja Suvanto ry – Turvallisen vanhuuden puolesta