Parisuhde – vanhemmuus

Parisuhde ja vanhemmuus

Parisuhde

Parisuhteen toimivuus on ihmisen ja koko perheen hyvinvoinnin kannalta olennainen tekijä. Parisuhteen hyvinvointi ei ole irrallinen elämänalue, vaan siihen vaikuttavat kaikki elämän mukanaan tuomat muutokset. Mitä paremmin parisuhteessa voidaan yhdessä, sitä paremmin myös jaksetaan ottaa vastaan ympäristön muutokset ja elämän haasteet. Parisuhteen hyvinvointiin ja toimivuuteen voi vaikuttaa. Pienet teot ja keskustelut auttavat pitämään parisuhteen elävänä ja vastavuoroisena. Tutustu Väestöliitto, Parisuhde ja THL, THL, Parisuhteen roolikartta.

On hyvä välillä pysähtyä pohtimaan parisuhteen ja rakkaussuhteen toimivuutta. Jotta parisuhde säilyy onnellisena, se tarvitsee hoitamista, laiskuus parisuhteen hoitamiseen ja toisen pitäminen itsestään selvyytenä ovat parisuhteelle vaarallisia. Vastuu parisuhteen toimivuudesta kuuluu molemmille. Parisuhteessa on tärkeää ylläpitää keskustelua, kysyä ja arvostaa toisen ajatuksia - mykkäkoulu satuttaa ja haavoittaa. Muista hoitaa myös onnellista parisuhdetta!

Parisuhdekriisi

Kaikissa parisuhteissa ajan saatossa tunteiden sävyt muuttuvat, etäännytään ja lähennytään taas uudelleen - se on täysin normaalia. Huolet ja murheet heijastuvat helposti parisuhteeseen, näkyen myös muuttuneena käytöksenä kumppania kohtaan. Riidat ja vaikeudet ovat osa parisuhdetta, eikä riidattomuus erota hyvää ja huonoa parisuhdetta. Ratkaisevaa on riidelläänkö rakentavasti ja miten haasteista selvitään. Hyvässä parisuhteessa kestetään myös ristiriitoja. Väestöliitto, Parisuhdetestejä

Väkivalta parisuhteessa on vallankäyttöä ja toisen alistamista - hyvässä parisuhteessa ei ole väkivaltaa. Väkivalta voi näyttäytyä fyysisenä, henkisenä tai taloudellisena kontrollina, toisen pahoinpitelynä, vähättelynä, nimittelynä tai menemisten ja tekemisten rajoittamisena, uhkailuna ja pelotteluna. Mikään väkivalta ei ole hyväksyttyä. Tutustu Väestöliitto, Parisuhdeväkivalta  ja THL, Lähisuhde- ja perheväkivalta.

Vanhemmuus

Vauvan syntymä on elämän muutoksista suurimpia ja tuo mukanaan suuren vastuun. Kiintymyssuhde vanhemman ja lapsen välillä vahvistuu arkihetkissä, minkä vuoksi on tärkeää molempien vanhempien osallistua lapsen hoitamiseen ja hoivaamiseen alusta asti. Vauva-arki on välillä onnen ja rakkauden täyttämää, mutta se voi olla myös epätietoisuutta, valvottuja öitä ja sekaisen kodin sietämistä. Apua saa ja kannattaa pyytää ajoissa! 

Tunteet, joita vanhemmat kokevat synnytyksessä ja ensikohtaamisen hetkellä, voivat vaihdella laidasta toiseen. Jokainen haluaa olla omalle lapselleen paras mahdollinen isä tai äiti. Ei ole yhtä oikeaa vanhemmuutta. Vanhemmuus muovautuu monien eri tekijöiden yhteisvaikutuksesta ja kestää koko elämän. Tutustu Väestöliitto, Pienten lasten vanhemmille

Lapsen normaaliin kasvuun ja kehitykseen voi liittyä vanhemmuuden kannalta haastavia tilanteita, kuten kiukuttelua, turhautumista ja uhmaa, jopa raivareita - se on normaalia. On tärkeää, että kotona on ilmapiiri, jossa tunteiden näyttäminen on turvallista ja luvallista – tunteet ovat sallittuja, mutta niiden sopivaa ilmaisua on opeteltava.

Lapsi tarvitsee rakkautta, selkeitä rajoja ja turvallisia rutiineja. Turvallisuus ja tasapainoisuus luovat hyvän kasvuympäristön lapselle ja auttavat arjen hallinnassa. Lasten hyvinvointiin vaikuttaa oleellisesti vanhempien jaksaminen ja yhteisen ajan jakaminen lasten kanssa. Lue lisää Väestöliitto, Vanhemmuus.