Raskaus, imetys, baby blues

Lapsi ja perheet - Raskaus, imetys ja baby blues

Raskauden kulku

Raskaus kestää normaalisti noin 40 viikkoa.  Raskauden aikana odottava äiti kokee monenlaisia muutoksia, niin fyysisiä kuin emotionaalisia. Odotusaikana kehittymässä olevan vauvan elimet ovat herkkiä vaurioitumaan. Koko raskausajan tulee välttää tupakkaa, alkoholia ja muita päihteitä. Myös itsehoitolääkitys kannattaa pitää minimissään. Satunnaiseen särkyyn turvallinen lääke on Parasetamoli. Lue Epshp, virtuaalisynnytyssairaala sekä Terveyskirjasto, Normaali raskauden kulku

Syö yhden, liiku kahden edestä

Kehittymässä olevaa vauvaa äiti varjelee parhaiten noudattamalla terveellisiä elämäntapoja, liikkumalla ja lepäämällä riittävästi. Äidin raskauden ja imetyksen aikainen ravitsemus on tärkeää sikiön ja lapsen kasvulle ja kehitykselle. Energiantarve tulee yleensä hyvin tyydytetyksi normaalilla suomalaisella ravinnolla. Erityishuomiota ja ravitsemuksellista neuvontaa tarvitsevat äidit, jotka syövät yksipuolisesti tai ovat aliravittuja, noudattavat erityisruokavalioita tai ovat ylipainoisia. Tutustu Raskaus ja ruokavalio ja Terveysportti, raskausajan ravitsemus

Hampaiden hoito raskausaikana – huomioi xylitolin käyttö

Suun ja hampaiden terveyteen on syytä kiinnittää erityistä huomiota raskausaikana ja hoidattaa hampaat kuntoon!  Tiesithän, että reikiä aiheuttavat bakteerit tarttuvat syljen välityksellä aikuisesta lapseen. Lasta hoitavan aikuisen kannattaa varoa suoraa sylkikontaktia, kuten tutin nuolaisua ja samalla lusikalla syömistä, myös hoitajan säännöllisesti käyttämä xylitol estää tehokkaasti mutans-tartuntaa. Jos lapsesi on saanut reikiä aiheuttavan bakteerin tai paikkaushoitoa on jo tehty, ei peliä ole vielä menetetty. Hyvällä hampaiden omahoidolla ja säännöllisellä ruokailurytmillä voit katkaista sairauskierteen.

Raskaus ja parisuhde

Parisuhdetta pidetään perheen perustana. Aikuisen ihmissuhteista läheisin ja tärkein on suhde omaan puolisoon. Tärkeää on toimiva kommunikointi parisuhteessa koko elämän alueella, myös seksuaalisuuden osalta. Pohjana seksuaalisuudelle parisuhteessa on rakkaus ja keskinäinen kunnioitus. Seksuaalisuudestaan voi nauttia myös raskauden aikana hyvillä mielin.

Odottavan äidin kehon muutokset käynnistävät myös psyykkisiä muutoksia. Myös seksuaalisuus saattaa mietityttää tulevia vanhempia. Raskausaikana on hyvä keskustella seksuaalisuudesta, parisuhteesta ja vanhemmuudesta sekä kumppanin että neuvolan terveydenhoitajan, kätilön tai lääkärin kanssa. Yhdessäolo, hellyyden ja läheisyyden kokeminen raskausaikana auttaa puolisoiden välisessä tunnesiteen ylläpitämisessä ja tulevaisuudessa vanhemmuuden mukanaan tuomissa kriiseissä.

Äitiysneuvola ja perhevalmennus

Neuvolakäynneille ovat tervetulleita isä ja muut perheenjäsenet. Käynneillä saa tietoa neuvolakäynneistä ja -tutkimuksista sekä raskauden kulusta yleensä.  Käynneillä seurataan raskauden etenemistä, kohdun kasvua, kuunnellaan sikiön sydänääniä, mitataan verenpainetta ja painoa sekä keskustellaan raskauteen liittyvistä tuntemuksista ja askarruttavista kysymyksistä ja mietteistä. THL, Meille tulee vauva

Perhevalmennukseen ohjaudutaan neuvolan kautta. Tavoitteena on valmentaa tulevia vanhempia synnytykseen, vauvan hoitoon ja tukea kasvamisessa vanhemmuuteen. Erityisesti ensisynnyttäjille perhevalmennusryhmät voivat olla mahdollisuus tutustua muihin samassa elämäntilanteessa oleviin ja tuleviin vanhempiin. Perhevalmennuksessa keskustellaan mm. raskausajasta, synnytyksestä, imetyksestä, vauvan hoidosta sekä äidiksi ja isäksi kasvamisesta. Jokaisessa kunnassa tai kuntayhtymässä perhevalmennus on hieman erilainen. Joissakin kunnissa kutsutaan perhevalmennuksessa olleita pienryhmiä kokoontumaan vielä jonkin ajan kuluttua vauvan syntymästä.

Synnytys, imetys ja baby blues

Raskaus ja lapsen syntymä ovat ainutlaatuisia ja mullistavia tapahtumia elämässä. Niihin liittyy monenlaisia toiveita ja odotuksia. Synnytyksessä toivotamme uuden elämän tervetulleeksi. Pian syntymän jälkeen synnytyssalissa vauva saa ensimmäisen mahdollisuuden imeä rintaa. Ihokontakti ja ensi-imetys ovat hyvin tärkeitä askelia kiintymyssuhteen muodostumisessa. Äidinmaito on parasta ravintoa vauvalle ensimmäisten kuukausien aikana. Äidinmaidosta vauva saa vasta-aineita ja tarvitsemansa ravintoaineet, kuten kivennäisaineet, vitamiinit sekä proteiinit – ja mikä parasta, energiasisältö on juuri ihanteelline. Vauvaa imetetään lapsentahtisesti, imetyksen tekniikkaan saa ohjausta synnytyssairaalan ammattilaisilta. Imettäminen on erityisen tärkeää myös äiti-lapsi suhteen kehittymisen kannalta. Imetä lastasi sinulle ja vauvalle sopivimmalla tavalla, omalla tyylilläsi. Imetys ei kuitenkaan ole äitiyden mittari. Muista, että olet paras äiti vauvallesi, vaikka et imettäisikään. Tutustu Imetyksen tuki ryKersanet, Synnytys ja imetys sekä Terveyskirjasto, Imetys

Synnytyksen jälkeinen mielen herkistyminen – baby blues

Synnytyksen jälkeen noin 80 % äideistä kokee herkistymistä, ns. Baby blues –herkistyminen on voimakkainta parin päivän päästä synnytyksestä. Äidin mieliala voi vaihdella, hän on itkuherkkä, ärtynyt ja mahdollisesti on ruokahaluttomuutta ja hankaluutta nukahtamisessa väsymyksestä huolimatta. Tämä liittyy uuteen elämänvaiheeseen ja oireet yleensä häviävät parin viikon sisällä. Tilannetta helpottaa, jos äiti saa osakseen ymmärrystä ja tukea. Jos alakulo ei mene ohi, voi kyseessä olla synnytyksen jälkeinen masennus. Lue lisää Terveyskirjasto, synnyttäneen äidin herkistyminen ja masennus sekä Terveyskirjasto, synnytyksen jälkeinen masennus

Jos äidin mieliala laskee pitkäaikaisesti, puhutaan synnytyksen jälkeisestä masennuksesta. Hyvin olevien asioiden näkeminen voi olla vaikeaa, tulevaisuus vaikuttaa valottomalta ja on vaikeuksia selvitä päivittäisistä tehtävistä. Äiti voi olla ilman konkreettista syytä ahdistunut, huolestunut, peloissaan ja hädissään. Moni äiti itkeskelee ja kokee olonsa surulliseksi. Tilanteeseen voi liittyä myös univaikeuksia, painon muutoksia ja vaikeita ajatuksia, kuten syyllisyyttä. Myös isillä on todettu vauvan syntymän jälkeen mielialan häiriöitä.

Masentuneen äidin hoidossa auttaa ensisijaisesti tuki ja ymmärrys. Äidille on tärkeää saada puhua tilanteestaan muille. Tässä tilanteessa neuvolan terveydenhoitaja on tärkeä kontakti. Masennus voi kestää pitkään, mutta tilanne kuitenkin helpottuu kuitenkin pikkuhiljaa ja täydellisen toipumisen todennäköisyys on hyvä. Tutustu Äimä ry, Äidit irti synnytysmasennuksesta ja Äimä ry, vertaistukiryhmät Seinäjoella