Toisen puolesta asiointi

Toisen puolesta asiointi

Etelä-Pohjanmaan sähköisessä asiointipalvelussa voi alle 10-vuotiaan ja 18-vuotta täyttäneen puolesta asioida tietyin rajoituksin. 

Huoltajat voivat asioida alle 10-vuotiaiden lapsensa puolesta
Molemmat vanhemmat, jolla on huoltajuus, voivat asioida lapsensa puolesta. Huoltaja kirjautuu Etelä-Pohjanmaan sähköiseen asiointipalveluun omilla tunnuksillaan.

Alle 10-vuotiaan puolesta huoltaja voi

 • varata ajan vastaanotolle.

Huoltaja ei voi asioida lapsen puolesta sähköisesti, jos:

 • huoltajalle itselleen on määrätty edunvalvoja 
 • lapsella tai jollakulla muulla huoltajista on turvakielto
 • lapsen huollosta on huollonjakosopimus tai -määräys.

Huoltajat eivät voi toistaiseksi asioida yli 10-vuotiaiden lastensa puolesta

 • Terveydenhuollossa 10–18-vuotiaan puolesta asioiminen tapahtuu henkilökohtaisen kontaktin avulla, jolloin myös huomioidaan lapsen kyky päättää omista asioistaan.
 • Toistaiseksi huoltaja ei voi asioida Etelä-Pohjanmaan sähköisessä asiointipalvelussa yli 10-vuotiaiden lasten puolesta. Huoltajien asiointi yli 10-vuotiaiden lastensa puolesta tulee mahdolliseksi myöhemmin. Ratkaisuun liittyy alaikäisen potilaan oikeus päättää hoidostaan sekä hänen terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen näyttämisestä huoltajalle. Alaikäinen, joka on ikänsä ja kehitystasonsa perusteella riittävän kypsä ymmärtämään hoitoratkaisujen merkityksen, voi kieltää tietojensa näyttämisen huoltajalle. 
   

18-v täyttäneen puolesta asiointi vaatii sopimuksen/valtuutuksen

 • 18-vuotta täyttänyt voi antaa toiselle henkilölle oikeuden asioida Etelä-Pohjanmaan sähköisessä asiointipalvelussa puolestaan. 
 • Etelä-Pohjanmaan sähköisessä asiointipalvelussa voi 18-vuotta täyttäneen puolesta:
  • varata ajan vastaanotolle (*vaatii Suomi.fi-valtuutuksen)

Varataksesi ajan yli 18-vuotiaan puolesta, tarvitset valtuudet, jotka saat Suomi.fi-palvelusta  Kirjaudu, Suomi.fi -> valtuudet-> anna ja pyydä valtuuksia-> tunnistaudu-> valitse, Terveydenhuollon asioiden hoito valtuusluokka. https://www.suomi.fi/valtuudet/