Tupakka

Tupakka

Tupakka

Savuton Suomi 2030 saavutetaan, kun lasten ja nuorten tupakoinnin aloittaminen pystytään ehkäisemään ja tupakkatuotteiden käytön lopettamista tuetaan tehokkaasti.

Tupakointi on merkittävä sairauksien riskitekijä. Suurin osa tupakoijista haluaa lopettaa, mutta harva onnistuu ilman tukea.  Tehokkaita apukeinoja tupakoinnin lopettamiseen on olemassa. Tupakasta vieroitus kuuluu osaksi jokaisen tupakoivan potilaan hoitoa. Etelä-Pohjanmaalle on luotu tupakastavieroituksen hoitoketju yhdessä perusterveydenhuollon, työterveyshuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa. Sen kärkenä on toiminut tupakoimattomana leikkaukseen toimintamalli vuodesta 2013 lähtien.  Tukea tupakoinnin lopettamiseen saa perusterveydenhuollosta tai työterveyshuollosta.  Lasta odottavan perheen sekä alkoholi- ja mielenterveysongelmaisien tupakastavieroituspalveluita kehitetään parhaillaan.

Linkki

Tupakoijasta tupakoimattomaksi, sauhuttelijasta savuttomaksi – otatko haasteen vastaan?  Käyvän hoidon potilasversio

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/potilaalle/suositus?id=khp00042&suositusid=hoi40020