Työikäiset

Liikunta työikäiset

Terveyttä ja virkeyttä liikunnasta

Mikä sinulle on mielekästä liikuntaa? Hyötyliikuntaa saat tekemällä arkisia askareita ja liikuntaa harrastamalla voit kehittää fyysistä kestävyyttäsi, lihasvoimaasi, liikehallintaasi ja vahvistaa luustoasi.  Omaa liikkumisaktiivisuutta voit seurata myös mobiilisovellusten tai aktiivisuurannekkeiden avulla.


Kuva: KKI-ohjelma / Studio Juha Sorri

Terveyden ja hyvinvoinnin kannalta vähäinenkin säännöllinen liikkuminen ja istumisen vähentäminen on tärkeää. Liikunnan terveysvaikutukset ovat moninaiset; liikkumalla kunto kasvaa, toimintakyky ja työssä jaksaminen paranee, mieliala kohenee ja aivojen hyvinvointi lisääntyy. Säännöllinen liikunta alentaa verenpainetta sekä pienentää riskiä sairastua mm. tyypin 2 diabetekseen ja sepelvaltimotautiin. Liikuntaharrastus tuo onnistumisen kokemuksia ja itseluottamusta. Liikkuminen lievittää stressiä parantamalla unen laatua, virkistämällä ja rentouttamalla.

Liiku kuntosi ja kykysi mukaan

Aloittelijan kannattaa lähteä rauhassa liikkeelle kohti fyysisesti aktiivisempaa ja liikunnallisempaa elämää. On hyvä muistaa, että vähäinenkin liikkuminen on eduksi ja terveysliikuntasuositusten tavoitetta kohti voi edetä pienin askelin. Liikunnan Käypä hoito suositusten mukaisesti oireettomat henkilöt voivat aloittaa kevyen tai kohtuukuormitteisen liikunnan ilman edeltävää lääkärintarkastusta mutta tietyissä tilanteissa lääkärin on varmistettava henkilön liikuntakelpoisuus. Terveysliikuntasuositus aikuisille on 2 h 30 min kohtuukuormitteista tai 1 h 15 min raskasta kestävyysliikuntaa viikossa. Liikkkua voi myös lyhyemmissä pätkissä (vähintään 10 min) ja koota kokonaisliikunnan määrän siten pienissäkin erissä. Lisäksi tulisi harrastaa lihaskuntoa ja liikehallintaa vähintään kaksi kertaa viikossa. Liikunta on hyvä myös jakaa viikoittain useammalle päivälle.

Jokapäiväisten toimintojen sujuvuuden kannalta lihasvoimalla on suuri merkitys. Kuntosaliharjoittelu ja kuntopiirit sopivat lihasvoiman kehittämiseen. Pallopelit, luistelu ja tanssiliikunta kehittävät lisäksi tasapainoa. Säännöllinen venyttely on liikkuvuuden kannalta tärkeää. Osteoporoosi (luukato) ei ole ainoastaan iäkkäiden naisten ongelma, vaan sitä voi esiintyä hyvin eri-ikäisillä, niin naisilla kuin miehilläkin. Osteoporoosin kehittymiseen on oleellisena syynä liikunnan puute.

Linkkejä ja luettavaa:

Testaa liikuntatottumuksesi (Sydänliitto)
Testaa liikkumisesi -verkkosovellus (UKK-instituutti)
Tauko paikallaan! Vinkkejä paikallaanolon tauottamiseen (KKI-ohjelma)
Liikuntaa lääkkeeksi. Tietoa liikunnasta ja sairauksista (Potilaan Lääkärilehti)
Liikuntapaikkojen tietopankki – LIPAS (www.liiikuntapaikat.fi/lipas)

Lähteitä:
Vuori I. Terveys-, pätkä- ja arkiliikunta tehokkaita. Ovatko nykyiset suositukset kohdallaan? Duodecim 2007; 123:2983–90.
Liikunta (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Käypä hoito -johtoryhmän asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2016 (viitattu 22.11.2016).  Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi
UKK-instituutti. Liikuntapiirakka aikuisille. http://www.ukkinstituutti.fi/liikuntapiirakka/liikuntapiirakka-aikuisille (Luettu 9.3.2017)
Heikkinen E. Keski-ikäisten ja iäkkäiden liikunta. Teoksessa: Vuori I, Taimela S, Kujala U toim. Liikuntalääketiede. Helsinki: Duodecim 2005.