Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalveluhakemus

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalveluhakemus

(Kurikka, Evijärvi, Kauhava, Alajärvi, Lappajärvi, Vimpeli, Alavus, Kuortane, Soini, Ähtäri, Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva, Isokyrö, Lapua)

Kuljetuspalvelulle on oma, erillinen hakemus. Muita vammaispalveluja haetaan yleisellä vammaispalveluhakemuksella. 

Kuka on oikeutettu vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuspalveluihin? 

Vaikeavammaisuuden määrittely 
Kuljetuspalvelua ja niihin liittyviä saattajapalveluja järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia (lakiviittaus).  
 
Vaikeavammaisuuden yleisessä määrittelyssä huomioidaan hakijan vamman tai sairauden pitkäaikaisuus/pysyvyys, tavanomaisista elämän toiminnoista suoriutumisen erityisvaikeudet ja välttämätön tarve.  

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan:   
  
•    Lääkärin lausunto tai muu selvitys 
•    Tarvittaessa muun terveydenhuollon asiantuntijan lausunto tai muu selvitys (esim. fysioterapeutti)  
•    Työmatkahakemuksen liitteenä tarvitaan lisäksi kopio työsopimuksesta/tiedot yritystoiminnasta. 
•    Opiskelumatkahakemukseen liitetään todistus opiskelupaikan saamisesta ja opiskelupaikan läsnäolotodistus.  
•    Muu lausunto, jonka hakija haluaa liittää hakemukseen.   
  
Hakemuksesi saavuttua sosiaalitoimistoon sinuun ollaan tarvittaessa yhteydessä palvelutarpeesi tarkemmaksi selvittämiseksi. Uutta palvelutarpeen arviointia tai palvelusuunnitelmaa ei tarvita, mikäli sinulle on myönnetty aikaisemmin vammaispalvelualain mukaisia palveluja ja tilanteesi on ajan tasalla. Asiasi käsitellään viivytyksettä, viimeistään kuitenkin 3 kk:n sisällä. Hakemuksen lähettämisen jälkeen voit seurata Omapalvelussa hakemuksesi käsittelyn tilaa. 
 
Palvelussa ilmoittamasi tieto tallentuu sosiaalitoimistosi asiakastietojärjestelmään osaksi vammaispalvelujen asiakasrekisteriä.  
 
Saat päätöksen postitse kotiisi ja ohjeet kuljetuspalvelun käyttämisestä. Halutessasi voit määritellä asiointikanavaksesi sähköisen asioinnin Omapalvelun kautta, jolloin päätös lähetetään sinulle sähköisesti ja saat päätöksen valmistumisesta tiedon tekstiviestillä tai sähköpostitse.  
  
Yleistä kuljetuspalvelumatkoista  
Kuljetuspalvelumatkat on myönnetty määräaikaiseksi tai toistaiseksi. Asiointi- ja virkistysmatkoja voidaan myöntää vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa.  
Asiakas voi myös hakea vähemmän kuin 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa, jos tarve on vähäisempi. Asiointi- ja virkistysmatkojen lisäksi myönnetään välttämättömät työ- ja opiskelumatkat. Asiointi- ja virkistysmatkat voi tehdä lähikuntiin.  
 
Kuljetuspalvelupäätöksen saaja maksaa matkoista julkisen liikenteen mukaisen omavastuuosuuden. 
 
Tarkempia tietoja vammaisten kuljetuspalveluista ja alueesi käytännöistä saat sosiaalitoimistosta vammaispalvelutyöntekijöiltäsi.  
 
Vammaispalvelulaki on toissijainen muihin lakeihin nähden. Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalvelumatkoja ei saa käyttää terveydenhuoltomatkoihin, joiden korvaus perustuu sairausvakuutuslakiin tai korvaus tulee vakuutusyhtiöltä. 
Näitä matkoja ovat: 
•    lääkärin, hammaslääkärin, terveydenhoitajan, fysioterapeutin, laboratoriohoitajan tai 
psykologin vastaanotolla käynnit 
•    apuvälineiden sovitus 
•    lääkärin määräämät tutkimus-, kuntoutus-, ja hoitokäynnit