Mobiilisovellusten käyttöehdot

Pikke Pörriäinen -mobiilisovelluksen käyttöehdot

 

1. Käyttöehtojen hyväksyminen


Nämä käyttöehdot muodostavat sopimuksen sovelluksen käyttäjän (myös ”asiakas”) ja CGI Suomi Oy:n välillä, ja määrittelevät käyttäjän ja CGI Suomi Oy:n Pikke Pörriäinen -mobiilisovellusta koskevat oikeudet ja velvollisuudet. 

Sovelluksen lataaminen tai sen käyttäminen on osoitus siitä, että asiakas hyväksyy kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä sekä sovelluksessa erikseen annettavia ehtoja ja ohjeita.

CGI Suomi Oy voi muuttaa näitä käyttöehtoja, milloin tahansa harkintansa mukaan. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu sovelluksessa. Käyttäjän katsotaan hyväksyneen muutetut käyttöehdot, mikäli hän jatkaa sovelluksen käyttöä muutosilmoituksen jälkeen.

 

2. Pikke Pörriäinen -mobiilisovellus

Pikke Pörriäinen on mobiilisovellus joka ei kerää käyttäjältään henkilökohtaisia tai arkaluontoisia tietoja. Sovellus ei käytä mobiililaitteen kameraa, mikrofonia, tai paikannustietoja. Sovellus ei myöskään kerää tai lähetä tietoja tai kommunikoi ulkoisten lähteiden kanssa toimiakseen. Sovellus ei sisällä mainoksia. 

 

3. Pikke Pörriäinen -mobiilisovelluksen käyttäminen

CGI Suomi Oy myöntää asiakkaalle näissä käyttöehdoissa määritellyn rajoitetun, peruutettavissa olevan, ei-yksinomaisen ja henkilökohtaisen oikeuden käyttää sovellusta ja sen sisältöä ainoastaan näiden käyttöehtojen ja sovelluksessa mahdollisesti erikseen annettavien ehtojen ja ohjeiden mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus käyttää sovellusta ja sen sisältöä ainoastaan asiakkaan omaan, ei-kaupalliseen käyttöön.

Asiakas ei saa muokata tai jäljentää sovellusta tai sen sisältöä taikka niiden osaa. Asiakkaalla ei myöskään ole oikeutta sellaisenaan tai muokattuna jakaa, levittää, välittää, esittää julkisesti tai muulla tavoin saattaa sovellusta tai sen sisältöä yleisön saataviin, ellei siihen ole näissä käyttöehdoissa nimenomaisesti annettu lupaa.

Asiakas ei saa käyttää sovellusta näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti.

 

4. Palveluntarjoajan vastuunrajoitukset

CGI Suomi Oy pidättää oikeuden muokata tai muuttaa sovellusta sekä lopettaa tai sulkea sen, milloin tahansa osittain tai kokonaan ilman erillistä ilmoitusta käyttäjille.

Pikke Pörriäinen sisältöineen tarjotaan asiakkaalle ”sellaisena kuin se on”. CGI Suomi Oy ei vastaa sovelluksessa välitettävien tietojen tai sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista.
Sovellus ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa ja se voi olla saatavilla vain tietyillä kielillä. Sovellus, sen toiminta tai jotkut ominaisuudet voivat olla riippuvaisia käytettävien laitteiden yhteensopivuudesta, verkkoyhteyksistä, ja sisällön formaateista.

 

5. Henkilötietojen käsittely

Pikke Pörriäinen ei käsittele henkilötietoja.

 

6. Evästeet ja paikkatiedot

Pikke Pörriäinen ei käytä evästeitä tai paikkatietoja.

 

7. Immateriaalioikeudet

Kaikki Pikke Pörriäisessä esitetyt kuva- ja tekstimateriaalit (tuotekuvat, tekstit, videot, logot, taulukot) ovat CGI Suomi Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta. Tekijänoikeuksilla suojatun kuva- ja tekstimateriaalin luvaton käyttö tai kopiointi on kielletty. 

 

8. Palveluntarjoaja


CGI Suomi Oy
Puh. 010 302 010
Y-tunnus 0357502-9
Osoite: Karvaamokuja 2 d, 00380 Helsinki
Puhelin: 010 302 010
Sähköposti: etunimi.sukunimi(a)cgi.com

 

 

Tietosuojaseloste