Voimaa isovanhemmuudesta  

"Mummolassa kunnioitetaan mummilan sääntöjä. Lasten luona heidän sääntöjään." 

Isovanhemmat ovat lapsille tärkeitä aikuisia. Isovanhemmat odottavat uutta rooliaan eri tavalla, elämäntilanteesta riippuen.  Isovanhempana oleminen on valtavan palkitsevaa, muttei suinkaan aina helppoa.

Kirjallisuutta: Elisabeth LaBanin: Isovanhempien käsikirja

Mummona ja pappana omalla tyylillä

Isovanhemmuudesta voi ja saa hyvällä omatunnolla tehdä omanlaistansa.  Erilaiset elämäntilanteet isovanhempien ja perheiden arkielämässä muovaavat isovanhemmuudesta omanlaistansa. Aika ja kiireetön yhdessäolo tuntuvat olevan parasta antia lapsille. Useat vauva- ja lapsiperheen vanhemmat ovat todenneet, että arvokkain apu, jota isovanhemmat voivat antaa, on aika. 

Isovanhemmuudesta ja eri sukupolvien välisestä kanssakäymisestä löytyy tutkittua tietoa tästä.

Kylämummit ja -vaarit on Mannerheimin lastensuojeluliiton järjestämää toimintaa. Se antaa mahdollisuuden aktiivisille suurille ikäluokille tehdä antoisaa vapaaehtoistyötä tukemalla lapsiperheiden arkea. Lisätietoa vapaaehtoistoiminnasta löydät MLL:n Kylämummit ja -vaarit -sivuilta, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton sivuilta sekä Vapaaehtoiseksi seniorina -tietopankista

Erityislapsen isovanhemmuus

Kehitysvammaisten Tukiliitto ohjaa myös isovanhemmuuteen. Liiton sivuilta löytyy monipuolisesti tietoa erityislapsen isovanhemmuudesta. Lue lisää Kehitysvammaisten Tukiliiton Isovanhemmuus-sivuilta.

Isovanhemmuuden kipupisteitä

Isovanhemmuus ei välttämättä aina ole mutkatonta yhdessäoloa ja hyvää mieltä. Elämän vaihtuvissa tilanteissa tai olosuhteista johtuen isovanhemmat eivät välttämättä saa riittävästi tavata lastenlapsiaan tai luotua heihin kiinteitä suhteita. Avioeroperheissä isovanhempien suhteet lapsenlapsiin voivat kärsiä tai muuttaa muotoaan. Tulehtuneet välit omiin lapsiin tai pitkät etäisyydet saattavat aiheuttaa ikävää tai surua. Kiireiseksi luotu elämänrytmi, sairaudet tai toimintakyvyn muutokset voivat vähentää tapaamisia ja yhdessä vietettyä aikaa.

Avioeroista johtuen isovanhemmuuteen voi tulla erilaisia haasteita.

Enemmän tietoa kaipaavalle opinnäytetyöstä: Isovanhempana lapsiperheen erossa 

Joitakin vinkkejä isovanhemmille

  • pyri vaikeassakin tilanteessa säilyttämään rakentava keskusteluyhteys lapseen ja hänen perheenjäseniinsä

  • korosta lapsenlapsen etua ja oikeutta isovanhempiin, omien ”juurten” ja perheen perinteiden säilymisen merkitystä

  • ongelmatilanteissa keskustele toisten samassa tilanteessa olevien isovanhempien kanssa, hanki vertaistukea

  •  älä koe syyllisyyttä; isovanhemmilla on oikeus toteuttaa isovanhemmuuttaan omalla tavallaan​