Tietoa, tukea ja apua

Murupolku

Tietoa, tukea ja apua

Potilasjärjestöt muodostuvat tietyn sairauden,
taudin tai vamman ympärille. Järjestöjen jäsenenä ovat pääasiassa sairastuneet, sairaudesta toipuneet tai heidän omaisensa.

Potilasjärjestöt tarjoavat tietoa, edunvalvontaa, vertaistukea, koulutusta, kuntoutusta ja tapahtumia, lisäksi ne tekevät vaikuttamistyötä yhteiskunnallisesti.


Monet järjestöt ylläpitävät omia verkkosivuja, joista tietoa, tukea ja apua on helposti löydettävissä. Alle on koottu esimerkiksi muutamia tyypillisiä järjestöjä.

Suomi.fi

Löydä palvelut ja asioi verkossa! Suomi.fi tarjoaa julkiset palvelut kootusti yhdessä osoitteessa.

Kaikki syövästä

  • Kaikki syövästä -sivustolle on koottu luotettavaa tiotoa, neuvontaa ja vertaistukea syöpään liittyen

Suomen sydänliitto 

  • Sydänliitto on ihmisten voimavaroja vahvistava, sydänterveyttä edistävä ja sairastuneita tukeva, elinvoimainen järjestöyhteisö

Diabetesliitto 

  • Suomen Diabetesliitto ry on kansanterveys- ja potilasjärjestö. Toimimme diabeetikoiden ja heidän läheistensä yhdyssiteenä, elämänlaadun parantajana ja pysyvänä edunvalvojana.

Mielenterveystalo.fi

  • Sosiaalipalvelut - osiosta löydät yleisimmät ja keskeisimmät palvelut mielenterveys - ja/tai päihdeongelmaiselle. Tavoitteena on antaa tietoa niistä sosiaalipalveluista, jotka kuuluu saada tietyssä olämäntilanteessa. Palvelt on koottu elämän eri alueiden avulla.

  • Lasten mielenterveystalo Lasten mielenterveystalon sisällöt keskittyvät alle 13-vuotiaidne lasten mielenterveysaseioihin. Palvelua voivat käyttää lapset, heidän huoltajansa sekä lasten parissa toimivat ammattihenkilöt.

  • Nuorten mielenterveystalo Sivuilta löytyy luotettavaa tietoa nuorten mielenterveys- ja päihdeasioista, apua oireen tai ongelman vakavuustason määrittelyyn sekä ohjausta sopiviin hoito- ja palvelupaikkoihin.

  • Aikuisten mielenterveystalo Aikuisten mielenterveystalo on tarkoitettu kaikille täysi-ikäsiten mielenterveys. ja päihdeasioista kiinnostuneille. Sivuilta löytyy apua mielenterveyteen liittyviin ongelmatilanteisiin sekä tilanteeseen parhaiten sopivien palveluiden yhteystiedot.

Verneri.net

  • Kehitysvamma-alan verkkopalvelu. Tarjoaa tietoa yleiskielen lisäksi selkokielellä

 Kehitysvammaliitto.fi

  • Tukiliitto on valtakunnallinen jäsenyhdistystensö muodostama ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö. Tukiliiton kohderyhmään kuuluvat apua ja tukea asioiden ymmärtämiseen, oppimiseen ja arjen toimintoihin tarvitsevat ennen aikuisikää vammautuneet henkilöt sekä heidän perheensä ja muut läheisensä.

 Papunet

  • Papunet edistää puhevammaisten sekä muiden oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevien ihmisten osallistumista ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa