Turvallista hoitoa

Terveydenhuollon asiakkaana sinulla on keskeinen rooli potilasturvallisuuden edistämisessä hoitopaikassasi. Ota aktiivinen rooli oman terveytesi hoitamiseen. Osallistut hoitoosi pitämällä mm. lääkitystietosi ajan tasalla.

www.kanta.fi

 

 

www.omakanta.fi Löydä yhdestä paikasta kaikki terveystietosi ja sähköiset reseptisi.

Omakanta on kansalaisten verkkopalvelu, joka näyttää terveydenhuollon kirjaamia tietoja potilaasta ja hänen lääkityksestään. Palveluun pääsee Kanta-palvelujen verkkosivuilta sekä osoitteella omakanta.fi. Tutustu omakannan verkko-opastukseen http://www.kanta.fi/Omakanta-verkkokoulu/story.html

Omakannasta näet

 • sähköiset reseptit
 • hoitoon liittyvät kirjaukset
 • laboratorio- ja röntgentutkimukset (käytössä osittain)
 • alle 10-vuotiaan huollettavan tiedot

Omakannassa voi myös

 • pyytää reseptin uusimista
 • tallentaa oman hoitotahdon ja elinluovutustahdon
 • antaa suostumuksen omien tietojen luovuttamiseen tai kieltää luovuttamisen.

Näin voit vaikuttaa myös hoitosi turvallisuuteen

 • Antamalla hoitavalle lääkärille luvan, hänellä on reseptitietosi käytettävissään, olitpa hoidossa missä päin Suomea tahansa. Hoidon jatkuvuus ja tiedonkulku sinun ja hoitavien lääkäreiden välillä paranee, kun reseptitiedot löytyvät yhdestä ja samasta paikasta. Tämä ehkäisee päällekkäistä lääkitystä ja lääkkeiden haitallisia yhteisvaikutuksia.
 • Antamalla suostumuksen omien tietojesi luovuttamiseen, on potilastietosi käytettävissä Suomessa niissä terveydenhuollon toimintayksiköissä, jotka niitä hoidossasi tarvitsevat.
 • Jos huomaat virheellistä tietoa hoitoosi liittyvissä kirjauksissa, pyydä siihen oikaisua hoitavasta yksiköstä.
   

Lääkekortti.fi

Terveydenhuollon asiakkaana sinulla on keskeinen rooli potilasturvallisuuden edistämisessä hoitopaikassasi. Osallistu hoitoosi, pidä lääkitystietosi ajan tasalla.

Lääkekortti.fi on sähköinen palvelu lääkitys- ja rokotustietojen hallintaan. Voit ylläpitää, muokata ja tulostaa lääkitys- ja rokotustietojasi terveydenhuollon ammattilaiselle.

Lääkitystietojen ylläpito sähköisesti auttaa hallitsemaan lääkitystä ja rokotustiedot pysyvät helposti päivitettävän lomakkeen avulla aina ajan tasalla. Lääkekortti.fi tukee omahoitoa ja lisää lääkehoidon turvallisuutta.