Kotikäynti tai käynti neuvolassa vauvan ollessa 1-4 viikon ikäinen

Lapsen ensimmäinen terveystarkastus tehdään joko kotikäyntinä tai neuvolassa. Tapaamisessa käydään läpi perheen perustiedot, jotta ne ovat ajantasalla. Käynnillä on mahdollista keskustella synnytyksen kulusta ja itse synnytyskokemuksesta sekä alkaneesta vauvaperheen arjen sujumisesta. Terveydenhoitajan tukee perhettä uudessa elämäntilanteessa. Usein ensimmäisen lapsen saaneilla on paljon kysyttävää lapsen hoidosta ja kehityksestä. 

Jokaiseen terveystarkastukseen kuuluu vauvan pituuden, painon​ ja päänympäryksen mittaaminen. Jos ensimmäinen käynti tehdään kotona, edellä mainittuja mittauksia ei välttämättä ole mahdollista tehdä, vaan ne tehdään seuraavalla neuvolakäynnillä. Aisteista tarkastetaan näkö ja kuulo. Terveydenhoitaja tarkastaa vauvan perusasennon, liikkeiden symmetrisyyden, jäntevyyden, heijasteet​, navan, suun kunnon sekä ihon värin. Vastasyntyneillä saattaa esiintyä keltaisuutta ja tarvittaessa laitetaan lähete lääkärille, jossa arvioidaan sinivalohoidon tarve. Käynnillä seurataan vauvan yleisvointia, sekä vanhemman/ huoltajan ja vauvan välistä vuorovaikutusta. Terveystottumuksista käydään läpi lapsen sekä äidin D-vitamiinilisän käyttö, ruokatottumukset sekä uni ja lepo. Terveydenhoitaja opastaa imetykseen liittyvissä kysymyksissä sekä tarvittaessa tarkastaa rinnanpäiden kunnon. Lisäksi vanhemman/ huoltajan kanssa käydään läpi heidän tekemiä havaintoja ja kokemuksia vauvaan liittyen. 
Jos vauvalla on suurentunut riski hepatiitti B -vaaraan, hänelle aloitetaan neljän annoksen rokotussarja viikon sisällä synnytyksestä.  

Neuvolakorttiin kirjataan mittaustulokset, vauvan yleisvointi, seuraava käyntiaika ja mahdollinen annettu rokote. Terveydenhoitaja ohjaa ja opastaa koko käynnin ajan kaikissa vanhempaa/ huoltajaa mieltä askarruttavissa asioissa ja kysymyksissä.

Lue​ lisää: 
Kela, lapsiperheen tuet 
Maitolaituri, imetystukea äidiltä äidille 
MLL, Vanhempainnetti