Terveydenhoitajan ja lääkärin terveys​tarkastus vauvan ollessa 4-8 viikon ikäinen

Varhainen vuorovaikutus on keskeinen asia vauvan kokonaisvaltaisessa kehityksessä. Vauva hymyilee ensimmäisen kerran noin 6 viikon ikäisenä ja vuorovaikutus alkaa muotoutumaan vähitellen monipuolisemmaksi ja leikillisemmäksi. Tarkkaavaisuus sekä hereilläoloaika lisääntyy ja vauva alkaa ottamaan katsekontaktia vanhempaan/ huoltajaan. Vauva nostelee myös vatsalla ollessaan päätään. 

Muutaman viikon iästä lähtien vauvan terveystarkastukset tehdään neuvolassa. Terveydenhoitajan luona käydään läpi perheen perustiedot ja samalla keskustellaan arjen sujumisesta. Käynnillä tuetaan vanhemman/ huoltajan ja vauvan välistä vuorovaikutussuhdetta sekä seurataan vauvan yleisvointia. Terveydenhoitaja mittaa pituuden, painon ja päänympäryksen. Tässä vaiheessa varmistetaan vauvan syntymäpainon ylittäminen. Lääkäri tutkii vauvan sydämen ja verenkierron, lonkat, liikkeiden symmetrisyyden, heijasteet sekä kuuntelee keuhkot, tunnustelee vatsan, kallon saumat ja aukileet. Lisäksi tarkastetaan ihon kunto, näkö, kuulo ja muut aistit. Pojilta lääkäri tutkii kivekset. Lääkärin tarkastuksen yhteydessä keskustellaan myös terveystottumuksista, D-vitamiinilisästä, mediakasvatuksesta sekä perheen hyvinvoinnista. Jos vauvalla on suurentunut riski hepatiitti B -vaaraan, hänelle annetaan tässä vaiheessa toinen rokoteannos. 

Käynnin lopuksi tehdään arvio vauvan ja perheen kokonaistilanteesta. Yhdessä tehdään suunnitelma jatkotutkimuksille, tuen ja hoidon tarpeelle sekä tavoitteille. Neuvolakorttiin kirjataan mittaustulokset, vauvan yleisvointi, seuraava käyntiaika ja mahdollinen annettu rokote.

Lue lisää:
Imetyksen tuki ry 
Imetysohjaus, lastenneuvolakäsikirja (THL) 
Kela, lapsiperheen tuet 
Maitolaituri, imetystukea äidiltä äidille 
MLL, Vanhempainnetti