Alle kouluikäisen lapsen neuvolapolku

Alle kouluikäisen lapsen neuvolapolku

Kunnat vastaavat lastenneuvolapalveluiden järjestämisestä. Palvelut ovat per​​heille maksuttomia ja vapaaehtoisia. Neuvolapalveluita käyttävien osuus on 99,6%. (Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos 2015.)

Lastenneuvolassa huolehditaan alle kouluikäisen lapsen ja hänen perheensä terveyden ja hyvinvoinnin tukemisesta sekä ohjauksesta. Lastenneuvolassa seurataan ja edistetään lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä sekä tuetaa​​n vanhempia/ huoltajia kasvatukseen liittyvissä asioissa. Tavoitteena on löytää ja havaita lapsiperheiden erityisen tuen tarpeet mahdollisimman varhain, jotta niihin pystytään tarjoamaan paras mahdollinen tuki ja apu. Lapsella on oikeus saada neuvolassa rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset. 

Tältä sivustolta löydät neuvolakäyntien sisällöt aina lapsen syntymästä esikouluikään saakka. Sivustoihin tutustuessa voit samalla miettiä kysymyksiä terveydenhoitajalle tai lääkärille. Sivustot sisältävät hyödyllisiä linkkejä ja lastenneuvolan sanakirjan, jonka ​avulla löydät sanoista ja käsitteistä tarkemman kuvauksen. Lastenneuvolakäyntien ajankohdat ovat alla olevassa taulukossa, mutta voivat vaihdella kunnittain. Nämä sivut perustuvat Päijät-Hämeen alue​elta saatujen neuvoloiden sekä Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen toimintaohjeisiin. Omaan lastenneuvolaan on hyvä ottaa yhteyttä synnytyksen jälkeen. Neuvola on yleensä sama kuin raskauden aikana.

Pääset selaamaan hoitopolkua sivuvalikosta. Jos käytät mobiililaitetta, voit selata hoitopolun sivuja Menu-valikosta.

Voit kääntää tekstin tois​​elle kielelle Google translatorin avulla, jonka löydät tueksi neuvolakäynneille -osiosta. 

Tueksi neuvolakäy​nneille:
Google translator 
Kasvukäyrät
Lastenneuvolan sanakirja​
​Lue lisää

 

Tekijät: sair​aanhoitajaopiskelijat Sanna Porkka, Jutta Puolitaival, Jenna Tamminen ja Elina Uotinen
Lahden Ammattikorkeakoulu, Sosiaa​li- ja terveysala, Syksy 2015

Lähteet: Lahden, Heinolan ja A​avan lastenneuvolan toimintasuunnitelmat, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Terveyskirjasto, Lääkeinfo.fi