Ensikäynti äitiysneuvolassa raskausviikoilla 8-10

Ensikontaktin yhteydessä varataan terveydenhoitajan kanssa aika ensimmäiselle neuvolakäynnille raskausviikoille 8-10. Ensimmäiselle käynnille pyritään useimmissa neuvoloissa varaamaan 1,5 tuntia aikaa, jotta kaikki tarvittavat asiat läpi ehditään käydä läpi. On toivottavaa, että molemmat vanhemmat osallistuisivat ensimmäiselle käynnille, ja jatkossakin neuvolakäynneistä saa parhaimman hyödyn, kun molemmat vanhemmat osallistuvat käynneille.

Ensimmäisellä käynnillä terveydenhoitaja kartoittaa perheen esitiedot ja asiat, jotka tulevat vaikuttamaan raskauden kulkuun ja perhe-elämään. Ensimmäiseen käyntiin voi varautua etukäteen selvittämällä valmiiksi omien vanhempien sairastamat sairaudet, kirjoittamalla ylös allergiat sekä käytössä olevan lääkityksen. On hyvä tarkistaa viimeisten kuukautisten alkamispäivä ja kirjoittaa se ylös, sekä päivämäärä, jolloin raskaustesti antoi positiivisen tuloksen. Näillä päivämäärillä on iso merkitys, kun lasketaan laskettu aika. Käynnillä käydään läpi myös mahdolliset aiemmat raskaudet ja synnytykset, sillä niillä on vaikutusta nykyisen raskauden seurantaan. Jokainen raskaus on kuitenkin ainutlaatuinen, joten raskaudet eivät automaattisesti muistuta toisiaan.
 
Terveydenhoitaja käy läpi terveystottumukset ja antaa terveysohjausta raskauden ajalle. Terveysohjauksessa käydään läpi ravitsemukselliset suositukset, koko perheen liikuntatottumukset sekä päihteiden käyttö. Kaikille perheille tehdään rutiinitestinä Audit-testi, joka kertoo alkoholinkäytön riskeistä henkilökohtaisen kulutuksen mukaisesti. Audit-testin voi käydä tekemässä etukäteen OmaHyviksessä.
 
Ensimmäisellä neuvolakäynnillä tarjotaan mahdollisuutta osallistua sikiöseulontaan. Se on vapaaehtoinen tutkimus, jolla selvitetään riskiä sikiön kromosomipoikkeavuuksiin. Luotettavan seulontatuloksen saamiseksi tarvitaan verinäyte joka otetaan raskausviikoilla 9-11, sekä ultraäänitutkimus raskausviikoilla 10-13. Neuvolan terveydenhoitaja antaa lähetteet näihin tutkimuksiin ensimmäisellä neuvolakäynnillä. Sikiöseulonnan mahdollisuuksiin kannattaa tutustua jo etukäteen. On hyvä ajoissa keskustella terveydenhoitajan kanssa, haluaako osallistua seulontaan.
  
Lisäksi terveydenhoitaja tekee perustutkimukset, jotka tehdään lähes jokaisella neuvolakäynnillä. Terveydenhoitaja mittaa verenpaineen, pituuden ja painon. Terveydenhoitaja ohjeistaa virtsanäytteen antamiseen. Yleensä virtsasta katsotaan, onko siinä sokeria (U-Gluk) tai proteiinia (U-Prot), mutta tarvittaessa voidaan ottaa myös muita näytteitä. Jos virtsassa on sokeria, se voi viitata raskausdiabetekseen. Proteiinit eli valkuaisaineet voivat kertoa mahdollisesta tulehduksesta tai raskausmyrkytyksestä. Raskauden aikana seurataan myös hemoglobiiniarvoja (Hb), sillä monilla äideillä hemoglobiiniarvo laskee alkuraskauden aikana. Osa äideistä ohjataan tässä vaiheessa sokerirasitukseen, jossa tutkitaan, onko äidillä raskausdiabetesta.
 
Käynnin yhteydessä annetaan kutsu laajaan terveystarkastukseen, johon molempien vanhempien toivotaan osallistuvan. Laajaan terveystarkastukseen kuuluu sekä terveydenhoitajan että lääkärin tarkastus.
 
Lue​ lisää:
MLL Vanhempainnetti, liikunta raskausaikana
Neuvokas perhe, raskausajan liikunta
Päihdelinkki
Sikiöseulonnat, Opas raskaana oleville