Lähetä esitietoja/yhteydenottoja

Lähetä esitietoja tai yhteydenottoja

Voit lähettää hoitoosi liittyviä sähköisiä esitietoja moniin Päijät-Hämeen hyvinvointialueen yksiköihin. Huolellisesti täytetyt, ajantasaiset tiedot auttavat hoitosi suunnittelussa. Hoitava yksikkösi ohjaa sinua täyttämään tarvittavan esitietolomakkeen ennen sovittua asiointia.

Esitiedot keskussairaalaan

Keskussairaalan esitietolomake 
Lomake on tarkoitettu täytettäväksi ennen vastaanotolle tai toimenpiteeseen tuloa. Lomake on useiden keskussairaalan yksiköiden käytössä.
Keuhkosairauksien esitietolomake 
Lomake on tarkoitettu täytettäväksi ennen keuhkosairauksien poliklinikalle tai osastolle tuloa.
Sisätautien esitietolomake 
Lomake on tarkoitettu täytettäväksi ennen asiointia keskussairaalan sisätautien yksikössä.
Toimintakyvyn ja kivun esitietolomake 
Lomake on tarkoitettu fysiatrian ja kuntoutuksen vastaanottokäyntien esitiedoille.
Lapsettomuusasiakkaan esitietolomake miehille​ 
Lomake on tarkoitettu täytettäväksi ennen lapsettomuuspoliklinikalle tuloa.
Virtsan karkaamisen erotuspisteet 
Lomake täytetään tarvittaessa ennen naistentautien poliklinikalla asiointia.
Virtsan karkaamisen haitta-asteet​ 
Lomake täytetään tarvittaessa ennen naistentautien poliklinikalla asiointia.
Psykiatrian esitietolomakkeet
Psykiatrian esitietolomakkeet täytetään työntekijän pyynnöstä ennen käyntiäsi. 

Esitiedot terveyskeskukseen

Omahoitolomake 
Lomake on tarkoitettu pitkäaikaissairaan potilaan valmistautumiseen hoitosuunnitelman tekoa varten ennen terveyskeskuksen hoitajan tai lääkärin vastaanottoa.

Duodecimin sähköinen terveystarkastus
Sähköinen terveystarkastus on kokonaisvaltainen katsaus omaan hyvinvointiisi. Se toimii hyvänä pohjana itsenäiseen hyvinvoinnin ja elämäntapojen kartoittamiseen ja arviointiin. Voit ottaa käyttöösi myös ilmaiset sähköiset valmennusohjelmat elämänmuutoksen tueksi.
Lue lisää

Esitiedot äitiys-, lasten- ja ehkäisyneuvolaan

Äitiyshuollon esitietolomake 
Synnyttäjän esitietolomakkeen täyttäminen aloitetaan äitiysneuvolassa. Lomakkeella lähetetyt esitiedot ovat käytettävissä niin Päijät-Hämeen neuvolapalveluissa kuin synnytys- ja naistentautien osastolla keskussairaalassa.

Lasta odottavan perheen hyvinvointilomake​ 
Lasta odottavan perheen hyvinvointilomake on kartoituslomake äitiysneuvolakäyntiä varten.

Vauvaperheen hyvinvointilomake 
Vauvaperheen hyvinvointilomake on kartoituslomake lastenneuvolakäyntiä varten.

Ehkäisyvalmistereseptin uusinta  
Ehkäisyvalmistereseptin uusimista varten omaan perusterveydenhuollon yksikköösi.

Alla olevilla lomakkeilla saat yhteyden terveydenhuollon ammattilaiseen.

Apuvälineen tilanne
Tällä lomakkeella voit ilmoittaa lainassa olevan apuvälineen tilanteesta. Lomakkeella voi ilmoittaa jos apuväline palautettu tai kadonnut, eikä uudelle ole tarvetta. Ilmoituksen voi tehdä myös toisen henkilön puolesta. 

Omien ruokailutottumusten arviointi ennen vastaanotolle menoa

Ruokailutottumusten arviointilomake
Ruokailutottumusten arviointilomakkeen avulla voit pohtia omia ruokailutottumuksiasi ennen sovitulle ravitsemusterapeutin, diabeteshoitajan tai terveyden- tai sairaanhoitajan vastaanotolle menoa. Täyttämällä lomakkeen voit valmistautua vastaanottokäyntiin ja siellä yhdessä käsiteltäviin ravitsemusasioihin. Lomake ei ole lähete.