Lähetä esitietoja

Voit lähettää hoitoosi liittyviä sähköisiä esitietoja moniin Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän yksiköihin. Huolellisesti täytetyt, ajantasaiset tiedot auttavat hoitosi suunnittelussa. Hoitava yksikkösi ohjaa sinua täyttämään tarvittavan esitietolomakkeen ennen sovittua asiointia.

Esitiedot keskussairaalaan

Keskussairaalan esitietolomake 
Lomake on tarkoitettu täytettäväksi ennen vastaanotolle tai toimenpiteeseen tuloa. Lomake on useiden keskussairaalan yksiköiden käytössä.
Keuhkosairauksien esitietolomake 
Lomake on tarkoitettu täytettäväksi ennen keuhkosairauksien poliklinikalle tai osastolle tuloa.
Sisätautien esitietolomake 
Lomake on tarkoitettu täytettäväksi ennen asiointia keskussairaalan sisätautien yksikössä.
Toimintakyvyn ja kivun esitietolomake 
Lomake on tarkoitettu fysiatrian ja kuntoutuksen vastaanottokäyntien esitiedoille.
Lapsettomuusasiakkaan esitietolomake miehille​ 
Lomake on tarkoitettu täytettäväksi ennen lapsettomuuspoliklinikalle tuloa.
Virtsan karkaamisen erotuspisteet 
Lomake täytetään tarvittaessa ennen naistentautien poliklinikalla asiointia.
Virtsan karkaamisen haitta-asteet​ 
Lomake täytetään tarvittaessa ennen naistentautien poliklinikalla asiointia.

Esitiedot terveyskeskukseen

Omahoitolomake 
Lomake on tarkoitettu pitkäaikaissairaan potilaan valmistautumiseen hoitosuunnitelman tekoa varten ennen terveyskeskuksen hoitajan tai lääkärin vastaanottoa.

Duodecimin sähköinen terveystarkastus
Sähköinen terveystarkastus on kokonaisvaltainen katsaus omaan hyvinvointiisi. Se toimii hyvänä pohjana itsenäiseen hyvinvoinnin ja elämäntapojen kartoittamiseen ja arviointiin. Voit ottaa käyttöösi myös ilmaiset sähköiset valmennusohjelmat elämänmuutoksen tueksi. Lahden eteläisellä ja keskustan lähiklinikalla sähköinen terveystarkastus pyydetään täyttämään aina ennen kiireettömiä vastaanottoaikoja.
Lue lisää

Esitiedot äitiys- ja lastenneuvolaan

Synnyttäjän esitietolomake 
Synnyttäjän esitietolomakkeen täyttäminen aloitetaan äitiysneuvolassa. Lomakkeella lähetetyt esitiedot ovat käytettävissä niin Päijät-Hämeen neuvolapalveluissa kuin synnytys- ja naistentautien osastolla keskussairaalassa.

Lasta odottavan perheen hyvinvointilomake​ 
Lasta odottavan perheen hyvinvointilomake on kartoituslomake äitiysneuvolakäyntiä varten.

Vauvaperheen hyvinvointilomake 
Vauvaperheen hyvinvointilomake on kartoituslomake lastenneuvolakäyntiä varten.

Esitiedot ehkäisyneuvolaan

Raskauden ehkäisyn esitietolomake
Raskauden ehkäisyn esitietolomakkeella lähetät tietoja ehkäisyn aloitusta, ehkäisyn vaihtoa tai ehkäisyvalmistereseptin uusimista varten omaan perusterveydenhuollon yksikköösi.

Tietojärjestelmäkatkos (Lahti) haittaa reseptien uusintaa. Suuren reseptien uusintapyyntöjen määrän vuoksi uusinta tätä kautta kohdennettujen pyyntöjen osalta kestää tavallista pidempään. Kiireellisissä tapauksissa resepti voidaan uusia puhelinreseptinä apteekista.

 

Omien ruokailutottumusten arviointi ennen vastaanotolle menoa

Ruokailutottumusten arviointilomake
Ruokailutottumusten arviointilomakkeen avulla voit pohtia omia ruokailutottumuksiasi ennen sovitulle ravitsemusterapeutin, diabeteshoitajan tai terveyden- tai sairaanhoitajan vastaanotolle menoa. Täyttämällä lomakkeen voit valmistautua vastaanottokäyntiin ja siellä yhdessä käsiteltäviin ravitsemusasioihin. Lomake ei ole lähete.