3. Hoitajan kartoituskäynti perusterveydenhuollossa

3. Hoitajan kartoituskäynti perusterveydenhuollossa

Hoitaja keskustelee kanssasi oireistasi ja voinnistasi.  Hoitaja ohjaa sinua tekemään kotona uloshengityksen huippuvirtausmittaukset eli PEF-mittaukset. Sinulle neuvotaan PEF-mittarin käyttö, jonka saat hoitajan vastaanotolta sekä PEF-seurantataulukon täyttäminen. Hoitaja ohjaa sinulle astmalääkkeen ottotekniikan. Varaat hoitajan ohjeen mukaisesti ajan keuhkojen toimintaa mittaavaan tutkimukseen eli spirometriaan. PEF-tulosten palauttaminen tapahtuu hoitajan sinulle antamien ohjeiden mukaisesti. Hoitaja arvioi kotona tekemäsi PEF-puhallusmittaustulokset ja tallentaa tulokset potilastietoihisi. Hoitaja ohjaa sinua varaamaan ajan lääkärin vastaanottokäynnille.

Lue lisää
Ohjevideo PEF-tutkimus/ puhallus   
PEF-taulukko ja PEF-viitearvot   
Spirometriaohje
Astmalääkkeiden ottotekniikka    
Astmalääkkeet