17. Hoitopolun toteutus

Hoitopolun toteutus

17. Hoitopolun toteutus


Hoitopolun idea ja toive toteutuksesta tuli Päijät-Hämeen Hyvis organisaatiolta. Hoitopolku on tehty osana YAMK koulutuksen opinnäytetyötä yhteistyössä Hyviksen ja Päijät-Hämeen keskussairaalan viestintä yksikön kanssa. Opinnäytetyöntekijä on asiantuntijasairaanhoitaja Helena Naboulsi, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä. Hoitopolun kehittämiseen ja toteutukseen on osallistunut Päijät-Hämeen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tekonivelpotilaiden hoitoon erikoistuneita ammattilaisia. 

Hoitopolulla on käytetty osia Suomen Nivelyhdistys ry:n Tekonivelleikkaukseen dvd:stä. Käytön mahdollistamisesta kiitos Suomen Nivelyhdistys ry:lle.
Suomen Nivelyhdistys ry