Ikääntyneiden vajaaravitsemuksen ehkäisy ja hoito

Ikääntyneen hyvä ravitsemus ylläpitää terveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua sekä nopeuttaa sairauksista toipumista. Myös kotona asumisen mahdollisuudet ovat paremmat, mikäli ravitsemustila on hyvä. Ruualla ja ruokailulla on myös tärkeä psykososiaalinen merkitys.

Vajaaravitsemus huonontaa ikääntyneen elämänlaatua ja vaikeuttaa sairauksista toipumista. Keskeistä on tunnistaa vajaaravitsemuksen riskissä olevat ikääntyneet heti hoidon alussa (viimeistään toisena hoitopäivänä) ja jatkossa viikon välein tai sovitusti. Riski tunnistetaan kaikissa hoitoyksiköissä.

Vajaaravitun ikääntyneen yksilöllinen ravitsemushoito aloitetaan mahdollisimman varhain. Hoitoyksikössä ikääntyneelle tilataan hänen toiveitaan ja tarpeitaan vastaava ruoka. Kotona asuvan ikääntyneen omaisia tuetaan ruokavalion toteuttamisessa.

Päijät-Hämeen Ravitsemuspäivän materiaalia

Ikääntyneen ravitsemus, liikunta ja erityispiirteet, Satu Jyväkorpi
Kuntouttavan kotihoidon pilotti, Mia Häkkänen ja Sanna Ranki
Päijät-Hämeen Ravitsemusviikon 2017 esite ikääntyneille

Ikääntyneen hyvän ravitsemuksen tukeminen

Toimintamalli