Kohtuus päihteissä

Alkoholi

Alkoholi on päihde ja nautintoaine, jota kaikkien päihteiden tavoin voi käyttää kohtuudella tai kohtuuttomasti. Kohtuukäytön määritelmä vaihtelee yleensä henkilöstä toiseen. Jos oma tai läheisen alkoholinkäyttö huolettaa, kannattaa asia ottaa aina puheeksi.

Alkoholin suhteen kannattaa tarkastella kokonaiskulutusta ja kertakäyttöä. 2–3 päiväannoksen tai sitä suurempien määrien säännöllinen käyttö on terveydelle haitallista ja terveyshaitat kasvavat nopeasti määrien lisääntyessä.

Tukea alkoholinkäytön vähentämiseen ja lopettamiseen

Mielenterveystalon tietopaketti päihteistä 
Juomisen hallinnan opas 

Testaa alkoholinkäyttöäsi  
Testaa juomatapasi
Nuorten päihdemittari
Alkoholinkäyttötesti yli 65-vuotiaille

Katso myös

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Päijät-Hämeessä 
Apua verkossa 

Lue lisää

Päihdelinkki

Tupakka

Savukkeiden ja muiden tupakkatuotteiden sisältämä nikotiini on fyysistä riippuvuutta aiheuttava aine. Tupakkariippuvuuteen liittyy fyysisen riippuvuuden lisäksi myös psyykkisiä ja sosiaalisia tekijöitä. Lopettaessa tupakointia on hyvä pohtia miksi, missä ja milloin mieluiten tupakan sytyttää, ja voisiko näitä tilanteita kenties muuttaa.

Tupakkatuotteista nuuska aiheuttaa mm. ienvaurioita ja limakalvon vaaleita sarveistumismuutoksia. Lisäksi maha-suolikanavan alue altistuu nuuskan sisältämille kemiallisille aineille, kun nuuskasta peräisin olevat aineet niellään. Sähkösavukkeissa ei ole tupakkaa, mutta ne sisältävät yleensä nikotiinia sekä muita samoja terveydelle haitallisia aineita kuin perinteiset savukkeet.

Tupakoinnin vähentämisen ja lopettamisen tueksi on saatavilla vieroitusoireita helpottavia nikotiinivalmisteita ja reseptilääkkeitä. Tukea ja ohjausta on tarjolla niin verkossa kuin terveysasemillakin.

Tukea tupakoinnin vähentämiseen tai lopettamiseen

Testaa tupakka- ja nikotiiniriippuvuuttasi  
Tee sähköinen terveystarkastus ja ota tueksesi sähköinen Tupakoinnin vähentämisen valmennusohjelma
Irti t​upakasta – tukea terveysasemaltasi
Irti tupakasta ryhmä, syksy 2017

Lue lisää

Katso millaisia vaikutuksia tupakalla on kehoon
Tupakoinnin lopettaminen
Savuton leikkaus

Huumeet, lääkkeet ja päihteiden sekakäyttö

Huumaavien aineiden käytöllä haetaan yleensä joko keskushermostoa kiihottavaa tai lamaavaa vaikutusta. Laittomien huumeiden lisäksi myös reseptilääkkeitä voidaan käyttää päihtymistarkoituksessa joko pelkästään tai muiden päihteiden ohella. Huumeiden ja lääkkeiden väärinkäyttö aiheuttaa helposti fyysistä ja psyykkistä riippuvuutta sekä monia liitännäisongelmia. Huumeiden käyttöön kannattaakin puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Apua ja tukea on tarjolla niin julkisessa terveydenhuollossa, vertaisjärjestöissä kuin anonyymisti verkossakin.  

Tukea huumausaineiden käytön lopettamiseen

Päihdelinkin testit huumeiden ja lääkkeiden ongelmakäytön tunnistamiseksi
Opas kannabiksen käytön lopettamiseen
Ohjeet ja oppaat huumeiden käytön lopettamiseen ja retkahdusten ehkäisyyn

Lue lisää

Päihde - ja huumeriippuvuus 
Huumeet, lääkkeet ja muut päihdeaineet 
Sekakäyttö
Huumeongelman tunnistaminen

Katso myös

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Päijät-Hämeessä 
Apua verkossa