Kotikäynti viikko synnytyksest​ä

Synnytyssairaalasta kannattaa olla mahdollisimman pikaisesti yhteydessä omaan neuvolaan. Neuvolan terveydenhoitaja tulee tekemään kotikäynnin viikon sisällä kotiutumisesta. Käynti voidaan tehdä myös neuvolassa, mikäli niin sovitaan.

Kotikäynnillä käsitellään synnyttäjän mielialaa ja fyysistä toipumista sekä molempien vanhempien raskaus- ja synnytyskokemukset. Fyysisestä toipumisesta kertoo kohdun supistuminen, ja tarvittaessa tarkistetaan mahdollinen episiotomia, vuoto sekä rinnat. Käynnillä tärkeässä osassa on myös imetyksen käynnistyminen ja sujuminen. Äidin tukena toimii Imetyksen tuki ry:n Imetystukipuhelin, puh. 09-4241 5300 (ti klo 10-11, ke klo 22-23, to klo 13-14 ja su klo 14-15).

Jopa 80 % synnyttäneistä kokee herkistymistä (ns. baby blues), joka on voimakkaimmillaan kolmesta viiteen päivää synnytyksen jälkeen. Oireet häviävät yleensä parin viikon sisällä. Tärkeää äidille on saada ymmärtämystä ja tukea. 

Muita käsiteltäviä perheen asioita ovat parisuhde ja seksuaalisuus sekä ehkäisyneuvonta. Varhaisesta vuorovaikutuksesta ja vanhemmuudesta, lapsen hoidosta, sisarusten huomioinnista, tukiverkostosta sekä kodin turvallisuudesta keskustellaan myös. 

Terveydenhoitaja tutkii myös vastasyntyneen. Vauvan yleistila ja perustoiminnot arvioidaan ja vanhemmille annetaan tietoa vastasyntyneen voinnin ja kehityksen jatkoseurannasta lastenneuvolasta. Tällä käynnillä varataan vauvalle ensimmäinen neuvolakäynti lastenneuvolaan.

Lue lisää:
Imetyksen tuki ry 
Imetystukilista, imetysaiheinen sähköpostilista
Keskustelualue Maitolaituri 
Lahden imetystukiryhmä
MLL Vanhempainnetti, Lapsen ja vanhemman varhainen vuorovaikutus  
MLL Vanhempainnetti
Terveyskirjasto, Raskauden ehkäisy synnytyksen jälkeen 
Terveyskirjasto, Synnytyksen jälkeinen masennus 
Tietoa ja tukea imetykseen ​
Tukes, Turvallinen koti lapselle -opas
Väestöliitto, Perheaikaa-sivusto
Väestöliitto, Seksuaalisuus raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen