Terveydenhoitajan ja lääkärin laaja terveystarkastus lapsen ollessa 18 kuukautta

Puolitoistavuotias lapsi osaa yleensä jo kävellä. Aluksi kävely on epävarmaa ja tasapainon pitäminen on vaikeaa, mutta vähitellen taito vahvistuu. Lapsen itseluottamuksen vahvistuessa, hän alkaa kiipeilemään ja juoksemaan. Omatoiminen ruokaileminen ja mukin käyttö kehittyvät, jolloin lapsen sorminäppäryys ja kädentaidot lisääntyvät.

Tämä käynti neuvolassa on myös laaja terveystarkastus, jossa molemmat vanhemmat tulisi olla mukana. Laajassa terveystarkastuksessa keskustellaan perheen voinnista, kasvatuskäytännöistä, esille tulleista ajatuksista ja lapsen kehityksestä. Käynnillä tuetaan vanhemman/ huoltajan ja lapsen välistä vuorovaikutussuhdetta sekä keskustellaan terveystottumuksista. Keskustelua käydään esimerkiksi ravitsemuksesta, liikkumisesta, unen ja levon merkityksestä, D-vitamiinilisästä sekä mediakasvatuksesta. Ajankohtaisena keskustelun aiheena voi olla myös päivähoidon aloittaminen. 
Terveydenhoitaja mittaa lapselta pituuden, painon ja päänympäryksen. Lääkäri tutkii lapsen sydämen ja verenkierron sekä kuuntelee keuhkot. Lisäksi tarkastetaan ihon kunto, näkö, kuulo, hymyvaste ja pinsettiote. Pojilta lääkäri tutkii kivekset. Lapsen yleistä vointia, puheen kehitystä ja liikkumisen taitoja seurataan. Jos lapsi ei ole saanut vuoden ikäisenä rokotusohjelmaan kuuluvaa MPR-rokotetta, se annetaan tällä käynnillä. 

Lopuksi tehdään yhdessä kokonaisarvio perheen hyvinvoinnista ja mahdolliset jatkosuunnitelmat. Neuvolakorttiin kirjataan mittaustulokset, lapsen yleisvointi, seuraava käyntiaika ja mahdollinen annettu rokote. 

Lue lisää:
Kela, lapsiperheen tuet 
Lasten- ja nuorten rokotukset 
MLL, Vanhempainnetti 
Tukes, Turvallinen koti lapselle -opas​