Terveydenhoitajan ja lääkärin laaja terveystarkastus vauvan ollessa 4 kuukautta 

Vauvan ilmeikkyys kehittyy ja hän alkaa naureskella ja kiljahdella. Vauva oppii vähitellen tarttumaan molemmilla käsillään esineisiin ja laittamaan ne suuhunsa. Ajankohtaiseksi tulee kiinteiden ruokien maisteleminen. 

Laajassa terveystarkastuksessa on mukana molemmat vanhemmat sekä terveydenhoitaja ja lääkäri. Käynnillä keskustellaan perheen voinnista, kasvatuskäytännöistä, esille tulleista ajatuksista ja vauvan kehityksestä. Käynnillä tuetaan vanhemman/ huoltajan ja vauvan välistä vuorovaikutussuhdetta, sekä keskustellaan terveystottumuksista, kuten ravitsemuksesta, imetyksestä, liikkumisesta, unen ja levon merkityksestä, D-vitamiinilisästä sekä mediakasvatuksesta. Terveydenhoitaja mittaa pituuden, painon ja päänympäryksen. Lääkäri tutkii vauvan sydämen ja verenkierron, lonkat, liikkeiden symmetrisyyden, heijasteet, kuuntelee keuhkot sekä tunnustelee kallon saumat ja aukileet. Lisäksi tarkastetaan ihon kunto, näkö, kuulo, hymyvaste ja muut aistit. Pojilta lääkäri tutkii kivekset. 

Lopuksi tehdään yhdessä kokonaisarvio perheen hyvinvoinnista ja mahdolliset jatkosuunnitelmat. Neuvolakorttiin kirjataan mittaustulokset, vauvan yleisvointi ja seuraava käyntiaika. 

Lue lisää:
Imetyksen tuki ry 
Imetysohjaus, lastenneuvolakäsikirja (THL) 
Kela, lapsiperheen tuet 
Maitolaituri, imetystukea äidiltä äidille 
MLL, Vanhempainnetti 
Päihdelinkki.fi 
Väestöliitto, vanhemmuus