Laaja terveystarkastus raskausviikoilla 13-18

Laajassa terveystarkastuksessa käydään sekä terveydenhoitajan että lääkärin vastaanotolla. Riippuu paikkakunnasta, onko nämä käynnit järjestetty samalle käynnille vai erikseen. On toivottavaa, että molemmat vanhemmat osallistuvat laajaan terveystarkastukseen, sillä näin isällä on mahdollisuus keskustella kasvokkain lääkärin kanssa ja terveystarkastuksessa huomioidaan myös isän asiat. Terveystarkastuksessa keskustellaan koko perheen hyvinvoinnista ja siinä voidaan hyödyntää Lasta odottavan perheen hyvinvointilomaketta.

Perheen kanssa keskustellaan taloudellisesta tilanteesta, perheen tukiverkostosta ja työhön liittyvistä asioista raskauden kannalta. Käynnillä kartoitetaan myös vanhempien mielialaa, perheen elämäntilanteeseen vaikuttavat sairaudet ja terveystottumukset. Päihdekysely tehdään, jos sitä ei ensimmäisellä käynnillä tehty. Vanhemmilta voidaan kysyä myös perheen tavasta käsitellä ristiriitoja ja siinä voidaan hyödyntää parisuhdeväkivaltakyselyä.

Käynnillä keskustellaan synnytykseen ja vanhemmuuteen liittyvistä odotuksista sekä käydään läpi kokemuksia aiemmista synnytyksistä. Ensimmäistä lastaan odottaville perheille tarjotaan mahdollisuutta osallistua  perhevalmennukseen. Valmennukseen voi osallistua myös perhe, jossa lapsi on vain toiselle vanhemmalle ensimmäinen.

Osa perheistä on osallistunut tässä vaiheessa sikiön poikkeavuuksien seulontaan alkuraskaudessa, joten siitä keskustellaan lisää. Perheen on mahdollista osallistua rakenneultraäänitutkimukseen raskausviikoilla 18-21, joten tällä käynnillä annetaan ohjeita siihen. Lisäksi käynnillä tehdään äidille perustutkimukset. 

Lue li​sää: 
Sikiöseulonnat, Opas raskaana oleville ​