4. Lääkärin vastaanotto perusterveydenhuollossa

4. Lääkärin vastaanottokäynti perusterveydenhuollossa 

Lääkärin vastaanotolla katsotaan PEF- ja spirometria tuloksesi. Näiden perusteella lääkäri arvioi onko sinulla astma ja/tai tarvitaanko muita lisätutkimuksia. Käynnillä keskustellaan mahdollisen nuhan ja allergian hoitamisesta sekä astman pahenemisvaiheen omahoidosta. Saat tarvittaessa tukea tupakoinnin lopettamiseen. Mikäli lääkäri toteaa astman, hän kirjoittaa sinulle vuoden lääkereseptit. Lääkkeiden erityiskorvattavuutta voi hakea noin 6 kk kuluttua astman toteamisesta. Lääkkeiden erityiskorvattavuuden edellytyksenä on, että lääkkeitä käytetään säännöllisesti lääkärin antamien ohjeiden mukaisesti. Lääkäri ohjaa sinut seuraavaksi hoitajan vastaanottokäynnille.

Lue lisää
Käypä hoito, Astman potilasohje
Astmalääkkeet Duodecim
Lääkkeen ottotekniikka ohjevideot Apteekkariliitto
Astma ja suunhoito 
Allerginen nuha ja muu yliherkkyysnuha
Astman pahenemisvaiheen omahoito
Tupakoinnin lopettaminen ja nikotiiniriippuvuustesti