Lähetä ja vastaanota viestejä

Turvallinen viestinvälitys

Sähköinen asiointi mahdollistaa myös turvallisen viestinvälityksen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa.

Sähköiset kirjeet

  • Useat keskussairaalan yksiköt lähettävät kirjeitään sähköisessä muodossa niille asiakkaille, joilla on sähköisen asioinnin sopimus. Kirjautumalla sähköiseen asiointipalveluun sivun oikean yläreunan painikkeesta pääset lukemaan lähetetyt kirjeet/ viestit. Sinulle tulee muistutus saapuneesta kirjeestä/viestistä joko tekstiviestinä ja/tai sähköpostina.

Sähköinen viestinvälitys

  • Lähettäessäsi esimerkiksi sähköisen yhteydenoton terveydenhuoltoon, voit saada viestin asiasi edistymisestä sähköiseen asiointiin.

  • Voit saada sähköisen viestinvälitysoikeuden myös tiettyyn toimipisteeseen jatkuvaan ja toistuvaan asioiden hoitoon.

  • Saat saapuneesta viestistä aina muistutuksen tekstiviestinä ja/tai sähköpostina. Voit valita muistutustavan omien tietojen hallinnasta.