lue lisaa lastensuojelusta

Lastensuojelu

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen, monipuoliseen kehitykseen ja erityiseen suojeluun.

​Lastensuojelun tehtävä on edistää lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia. Lastensuojelussa tuetaan vanhempia, huoltajia ja lapsen läheisiä kasvatuksessa ja huolenpidossa. Tavoitteena on ehkäistä lastensuojelun tukitoimilla lapsen ja perheen ongelmia ja niiden kasautumista riittävän varhain. Lastensuojelussa keskeisintä on aina lapsen etu ja sen toteutuminen.

Lastensuojelun asiakkuus alkaa, mikäli sosiaalityöntekijä toteaa palvelutarpeen perusteella, että lapsi tarvitsee lastensuojelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia tai jos asian vireille tulon johdosta ryhdytään kiireellisiin lastensuojelutoimiin.

Lastensuojeluilmoitus

Jokainen, joka huomaa lapsen tai nuoren olevan avun tarpeessa, voi ottaa yhteyttä lastensuojeluun ja tehdä lastensuojeluilmoituksen. Yksityishenkilö voi tehdä ilmoituksen myös nimettömänä. Viranomaisilla on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus.

Lue lisää lastensuojelulaista