Neuvola- tai kotikäynti raskausviikoilla 30-32 

Tämä käynti suoritetaan yleensä normaalina vastaanottokäyntinä, mutta joissakin paikoissa ensisynnyttäjille saatetaan tehdä kotikäynti. Vastaanottokäynnillä terveydenhoitaja tekee äidin ja sikiön perustutkimukset, käy läpi äidin fyysistä vointia, mielialaa, ravitsemusta ja liikuntaa sekä muita terveystottumuksia. Odottavalla äidin mahdollisia vaivoja voivat olla esimerkiksi ennakoivat supistukset tai selkävaivat. 
 
Raskaudessa ollaan jo niin pitkällä, että vanhemmuus pyörii varmasti vanhempien mielessä ja sitä odotetaan jo innolla. Käynnillä keskustellaankin vanhemmuudesta ja varhaisen vuorovaikutuksen merkityksestä.  Varhainen vuorovaikutus on arkisia asioita, joita vauvan kanssa tehdään vaiston​varaisesti. Se on katsekontaktia, sylissä pitämistä, juttelua ja vauvan tarpeiden ymmärtämistä. 

Terveydenhoitajan kanssa keskustellaan imetyksen merkityksestä sekä valmistautumisesta imetykseen. Terveydenhoitajan kanssa on hyvä jutella imetyksestä ja ottaa puheeksi mikäli imetykseen liittyy huolia tai pelkoja. Puolison on hyvä myös olla mukana käynnillä, sillä puolisolla ja läheisillä on suuri merkitys imetyksen ja äidin jaksamisen tukemisessa. 

Käynnillä käydään läpi asioita jotka liittyvät vauva-arkeen. Terveydenhoitajan kanssa voi keskustella mitä vauvan hoito on ja mitä tarvikkeita kotona tullaan tarvitsemaan. Käynnillä kartoitetaan perheen tukiverkostoa sekä perhe- ja työtilannetta, joilla kummallakin on suuri merkitys perheen jaksamiseen. 

Käynnillä käydään läpi myös itse synnytystä ja siihen liittyviä tuntemuksia. Tarvittaessa synnyttäjälle varataan aikaa synnytyksen suunnittelukäynnille keskussairaalalle. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi aikaisemman synnytyksen ongelmat, synnytyspelko, sikiön poikkeavat tarjonnat tai esimerkiksi epäsuhta synnyttäjän lantion ja vauvan koon välillä. Käynnillä käydään lisäksi läpi vanhempien täyttämä esitietolomake, jonka terveydenhoitaja lähettää eteenpäin. 

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän sivuilla​ voi tutustua Päijät-Hämeen keskussairaalan synnytysosastoon sekä synnyttäjien vuodeosastoon, sivuilta löytyy tietoa mm. synnytyksen kulusta.

Lue lisää:
Imetyksen tuki ry
MLL, Vanhempainnetti, Lapsen ja vanhemman varhainen vuorovaikutus